Aktiviteter
Det sker i stiftet

20
jan

Inspirationskursus i Lutherrosen

Inspirationsdag med præsentation af salmer og korsatser i Luther-rosen, ny udgivelse fra Folkekirkens Ungdomskor. Kom og bliv inspireret til korets, menighedens og kirkens fejring af Luther og reformationsjubilæet i 2017, når Luther-rosen præsenteres på en dag med spændende oplæg, samtale og masser af sang fra udgivelsens salmer og korsatser. Underviser: Povl Chr. Balslev Tilmeldingsfrist: d. 6.1.17. Læs mere her

22
jan

Gudstjeneste fra Vor Frue Kirke, Svendborg

TV-Gudstjeneste optaget iVor Frue Kirke, Svendborg.

26
jan

Kursus: Gudstjenesten i luthersk perspektiv

Gudstjenesten i luthersk perspektiv Og prædiken fra kirkebænkens perspektiv Ved lektor, ph.d Kjeld Slot Nielsen og Professor Johs. Nørregaard Frandsen Kurset henvender sig til: Alle præster i Fyens Stift Tid: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 9.30 – 13.30 Sted: Fyens stifts lokaler, Klingenberg 2 Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Tilmelding via stiftets hjemmeside senest tirsdag den 17. januar Læs mere her

26
jan

Foredrag: Altertavlerne i Orte Kirke, deres brug og ændringer fra middelalderen til i dag

Foredrag i Orte Kirke i anledning af Reformations- og Lutheråret 2017: ”Altertavlerne i Orte Kirke – deres brug og ændringer fra middelalderen til i dag” Foredrag i Orte Kirke med museumsinspektør og kirkekonsulent Sissel F. Plathe Torsdag d. 26. januar kl. 19.00. Sissel F. Plathe er kunsthistoriker, museumsinspektør og curator ved Nationalmuseet. Hun er dermed ekspert i historisk kirkeinventar. Hun er begejstret over, at Orte Kirke har bevaret så meget af sit historiske inventar fra tiden før reformationen og glæder sig til komme og dele sin viden med os. Hun skriver følgende om sit foredrag: Orte Kirke adskiller sig fra de fleste middelalderkirker på Fyn ved fremdeles at have tre alterudsmykninger fra middelalderen Den ene har stået på hovedalteret og de to andre har smykket sidealterne. I dag ses to af altertavlerne på alterbordet i det ombyggede kor, den ene oven på den anden, mens den sidste, en siddende biskop, er placeret på sydvæggen. Altertavlerne er alle fra middelalderen, men mellem den ældste, biskoppen, og den yngste, øverste del af nuværende altertavle, er der ca. 100 år. Siden middelalderen er der sket meget i Orte Kirke og det er derfor et under, at de tre tavler fremdeles findes, om end i lidt reduceret tilstand og nyere bemaling. Foredraget, der vil blive ledsaget af mange billeder, vil fokusere på tavlernes betydningsmæssige indehold, hvem figurerne forestiller, og brug i middelalderen. For at vise hvordan de oprindeligt kan have set ud, med bevægelige fløje, fodstykke (predella) og topstykke, inddrages andre samtidige altertavler som sammenligningsmateriale. Alle er velkomne til foredraget, og der er en kop kaffe til slut.

29
jan

Gudstjeneste fra Vor Frue Kirke, Svendborg

TV gudstjeneste optaget i Vor Frue Kirke, Svendborg

31
jan

Luthermiddag

Luthermiddag på Oluf Bagers Gård i Odense. Her vil "Katarina" tage imod, en tre retters menu, inspireret af mad fra Luthers tid blive serveret, mens ”Luther” holder tale og en Lut-spiller sørger for stemning. Tilmelding her http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/luthermiddag.

01
feb

Fastegudstjeneste

Igen i år vil vi gerne invitere til fastegudstjeneste. Vi skal høre om, hvordan Jesus tager i mod andre mennesker og hvordan det gik til dengang, han blev døbt. Tilmeldingsfrist: onsdag, den 25. januar 2017 Læs mere her

23
feb

Foredrag: Hans Tausen, den ivrige reformator

Foredrag ved Rasmus H.C. Dreyer. Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til reformationen af Viborg og København i 1520'erne. På den vis var han "en dansk Morten Luther", som vi synger i B.S. Ingemanns sang 'På Tave Bondes Ager'. Men var han luthersk?Læs mere her

25
feb

Bach & Luther- Musikken og den lutherske oplæring 1:6: De ti Bud

Luthers Lille Katekismus fra 1530 er et af Reformationens kendteste skrifter med en virkningshistorie frem til vor egen tid. Den har haft en afgørende indflydelse på lægfolkets oplæring i den evangelisk-lutherske tro. I Katekismen sammenfatter Luther den kristne lære i 6 hovedstykker under overskrifterne: De 10 bud, Troen, Fadervor, Dåben, Boden og Nadveren. Med andre ord, en lettilgængelig ”lægmandsbibel”. I anledning af 200 året for indførelsen af reformationen i Leipzig udgav J.S. Bach sin Clavierübung 3. Teil, som med sine 27 satser blev et af barokkens største mesterværker. Men Clavierübung er også en Katekismus i toner, et personligt bekendelsesværk fra Bachs hånd til den evangelisk-lutherske tro. Kernen i værket er dobbeltbearbejdelser over Luthers 6 Katekismus-salmer, svarende til Katekismens 6 hovedstykker. Seks lørdage i foråret 2017 afholdes der i Dalum Kirke Katekismusgudstjenester i anledning af reformationsjubilæet, der hver gang er bygget op om ét af Katekismens hovedstykker og Bachs dobbeltbearbejdelse af den tilhørende katekismus-salme. En fremtrædende fynbo vil kort udlægge i moderne form dagens katekismus-tema. Herefter samles man i kirkens sognehus med en musikalsk gennemgang og tekstmæssig drøftelse af dagens Katekismus-emne. Gæst 25/2: Troels Myhlenberg. Gratis

28
feb

Luthermiddag

Luthermiddag på Oluf Bagers Gård i Odense. Her vil "Katarina" tage imod, en tre retters menu, inspireret af mad fra Luthers tid blive serveret, mens ”Luther” holder tale og en Lut-spiller sørger for stemning. Tilmelding her http://www.fyensstift.dk/reformationsjubilaeum-2017/de-store-begivenheder-i-reformationsaaret/luthermiddag.

03
mar

Foredrag ”Den kontroversielle Luther” ved Thomas Reinholdt Rasmussen

Gratis foredrag for præster i Fyens Stift. Tilmelding til senest den 24. februar til: Rikke Møller Gotfredsen RG@KM.DK Luther-billeder skifter gennem tiden. For 30 år siden var det bondekrigens Luther, der var den kontroversielle Luther, og som man tog afstand fra. I vore dage er det jødeskrifterne-Luther, som er den kontroversielle. På den måder er Luther-billederne også billeder af kulturen og tiden. Disse områder vil naturligvis blive taget op i foredraget, men den mest kontroversielle Luther er et helt andet sted, og et sted, hvor vi måske slet ikke ser det. Det vil foredraget også løfte sløret for.

04
mar

Bach & Luther - Musikken og den lutherske oplæring 2:6 Fadervor

Luthers Lille Katekismus fra 1530 er et af Reformationens kendteste skrifter med en virkningshistorie frem til vor egen tid. Den har haft en afgørende indflydelse på lægfolkets oplæring i den evangelisk-lutherske tro. I Katekismen sammenfatter Luther den kristne lære i 6 hovedstykker under overskrifterne: De 10 bud, Troen, Fadervor, Dåben, Boden og Nadveren. Med andre ord, en lettilgængelig ”lægmandsbibel”. I anledning af 200 året for indførelsen af reformationen i Leipzig udgav J.S. Bach sin Clavierübung 3. Teil, som med sine 27 satser blev et af barokkens største mesterværker. Men Clavierübung er også en Katekismus i toner, et personligt bekendelsesværk fra Bachs hånd til den evangelisk-lutherske tro. Kernen i værket er dobbeltbearbejdelser over Luthers 6 Katekismus-salmer, svarende til Katekismens 6 hovedstykker. Seks lørdage i foråret 2017 afholdes der i Dalum Kirke Katekismusgudstjenester i anledning af reformationsjubilæet, der hver gang er bygget op om ét af Katekismens hovedstykker og Bachs dobbeltbearbejdelse af den tilhørende katekismus-salme. En fremtrædende fynbo vil kort udlægge i moderne form dagens katekismus-tema. Herefter samles man i kirkens sognehus med en musikalsk gennemgang og tekstmæssig drøftelse af dagens Katekismus-emne. Gæst 4/3: Annette Vilhelmsen, direktør. Gratis

07
mar

Sognets økonomi - kursus for præster

Sognets økonomi - kursus for præster Ved stiftskontorchef Asger Gewecke Præster har som medlemmer af menighedsrådet medansvar for sognets økonomi, og det er i budgettet, at menighedsrådet prioriterer sine indsatsområder. Det gælder både faste opgaver som undervisning og eventuelle nye tiltag. Derfor er her et tilbud til præster om at forstå mekanismerne bag budgetproceduren samt regnskabet. Kurset henvender sig til: Alle præster i Fyens Stift Tid: Tirsdag den 7. marts kl. 13-15 Sted: Fyens stifts lokaler, Klingenberg 2 Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Tilmelding senest tirsdag den 28. februar - via stiftets hjemmeside Læs mere her

11
mar

Bach & Luther Musikken og den lutherske oplæring 3:6 - Troen

Luthers Lille Katekismus fra 1530 er et af Reformationens kendteste skrifter med en virkningshistorie frem til vor egen tid. Den har haft en afgørende indflydelse på lægfolkets oplæring i den evangelisk-lutherske tro. I Katekismen sammenfatter Luther den kristne lære i 6 hovedstykker under overskrifterne: De 10 bud, Troen, Fadervor, Dåben, Boden og Nadveren. Med andre ord, en lettilgængelig ”lægmandsbibel”. I anledning af 200 året for indførelsen af reformationen i Leipzig udgav J.S. Bach sin Clavierübung 3. Teil, som med sine 27 satser blev et af barokkens største mesterværker. Men Clavierübung er også en Katekismus i toner, et personligt bekendelsesværk fra Bachs hånd til den evangelisk-lutherske tro. Kernen i værket er dobbeltbearbejdelser over Luthers 6 Katekismus-salmer, svarende til Katekismens 6 hovedstykker. Seks lørdage i foråret 2017 afholdes der i Dalum Kirke Katekismusgudstjenester i anledning af reformationsjubilæet, der hver gang er bygget op om ét af Katekismens hovedstykker og Bachs dobbeltbearbejdelse af den tilhørende katekismus-salme. En fremtrædende fynbo vil kort udlægge i moderne form dagens katekismus-tema. Herefter samles man i kirkens sognehus med en musikalsk gennemgang og tekstmæssig drøftelse af dagens Katekismus-emne. Gæst 11/3: Jørn Henrik Petersen, Professor. Gratis

11
mar

Syng med Luther & DR Fyn

I anledning af 500 året for Luthers reformation byder DR Fyn og Fyens Stift indenfor til fællessang i Odense Domkirke. Komponist og organist fra Vor Frue Kirke i Svendborg, Povl Christian Balslev, og Leder af Kulturmaskinen i Odense, Jesper Vognsgaard vil guide os igennem Martin Luthers tekster og liv. P4 Fyns morgenvært Ruth Kabel er konferencier og selvom programmet ikke er lagt helt fast endnu, så dukker klassikerne ”Vor Gud han er så fast en borg” og ”Lovet være du Jesus Krist” nok op på repertoiret. I 1517 offentliggjorde Martin Luther sine 95 teser. Teserne satte gang i Reformationen, der medførte splittelsen af den katolske kirke og grundlæggelsen af protestantismen. 2017 er derfor et langt Reformationsjubilæum, og én af måderne at markere det på, er et fællesskabende fællessangs arrangement. Arrangementet er gratis, men du skal tilmelde dig – så send en mail til fyn@dr.dk og fortæl hvor mange der deltager. I emnefeltet skal der stå: Syng med Luther.

Vis flere