Aktiviteter
Landemode /Stiftsdag 2017

Landemode/Stiftsdag 2017

Landemode og Stiftsdag holdes lørdag den 30. september 2017, hvor vi får besøg af Kirke- og Kulturminister Mette Bock. 

Alle menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte ved kirkerne i Fyens Stift er velkomne, og man er velkommen til at tage sin ægtefælle/partner med.

Tilmelding for præster og emeriti her

Tilmelding for provster og emeriti her

Tilmelding for menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd og kirkefunktionærer her

Tilmeldingsfrist: Den 18. september 2017.

Program for Landemode og Stiftsdag: 

10.30: Landemodegudstjeneste i Odense Domkirke. Prædikant: Provst Ole Hyldegaard Hansen

12.00: Frokost på Hotel H. C. Andersen, Odense

12.45: Kaffe i koncertsalen

13.00: Årets gang i Fyens Stift v. biskop Tine Lindhardt

13.45: Fællessang

13.50: Kirkeminister Mette Bock holder årets hovedtale og svarer på spørgsmål fra salen

14.50: Kaffe og kage i foyeren, udlevering af Stiftsårbøger med mere

15.20: Stiftsrådsformand Erik Vind har ordet

15.30: Biskoppen runder dagen af