Aktiviteter
Møder og kurser

31
maj

Kursus: Vielsens teologi - mødet med brudefolkene

Vielsens teologi i et luthersk perspektiv Og mødet med brudefolkene – en varig relation til kirke og menighed? Ved sognepræst Peter Nejsum og sognepræst Helle Poulsen, Vejlø Læs mere her

06
jun

NogetMedSalmer – Babysalmesang på ny

Kursusholdere: Mette Gautier (f. 1971) er tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. Hun er grundlægger af Se en Salme, som dels tilbyder et visuelt udtryk ved gudstjenestens salmesang og dels samarbejder med kirkens medarbejdere om at gøre kommunikationen i gudstjenesten så tydelig som mulig for så mange som muligt. Mette har undervist sognemedhjælpere og præster på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, afholdt kurser og workshops for konfirmander samt holdt oplæg på sognes interne arbejdsdage. Christine Toft Kristensen (f. 1979) er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har været instruktør ved flere korworkshops i blandt andet FUK-regi og sammen med trioen Zenobia, ligesom hun har afholdt inspirationsdage for organister med fokus på det musikpædagogiske arbejde i forbindelse med blandt andet børnegudstjenester, babysalmesang og salmesang for demensramte. Christine er desuden redaktør på og forfatter til bogen Salmesang for demensramte, som er udkommet på forlaget Eksistensen. Læs mere her

12
jun

Grøn Kirke inviterer til inspirationsdag om verdensmål for bæredygtig udvikling

Hvad er FNs Verdensmål, hvorfor er de vigtige og hvad har de med kirker og grøn omstilling at gøre? Hvordan kan kirker samarbejde med kommunen og omstille sig til vedvarende energi? Hvad skal man i det hele taget være opmærksom på, hvis man ønsker vedvarende energiløsninger i kirken og tilhørende bygninger? Læse mere om inspirationsdagen her Tilmelding senest den 5. juni

14
jun

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs mere her

17
jun

Åbent hus om præstegårdskultur

Åbent hus: Præstegårdskultur i 500 år I forbindelse med udstillingen om ”Præstegårdskultur på Fyn” i Den Fynske Landsby holder Fyens Stift i samarbejde med Den Fynske Landsby to Åbent Hus arrangementer i Tommerup Præstegård i Den Fynske Landsby. Læs mere her

06
sep

Kursus i klasseledelse

Klasseledelse Ved leder af konfirmandcentret Finn Andsbjerg Larsen, FUV Antal deltagere: 25 Kurset henvender sig til: Alle præster i Fyens Stift Tid: Onsdag den 6. september kl. 12.30 – 15.30 Sted: Dyrup Kirke, Tranehøjen 1, 5250 Odense SV Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Tilmelding via stiftets hjemmeside senest tirsdag den 29. august Læs mere her