Aktiviteter
Møder og kurser

20
jan

Inspirationskursus i Lutherrosen

Inspirationsdag med præsentation af salmer og korsatser i Luther-rosen, ny udgivelse fra Folkekirkens Ungdomskor. Kom og bliv inspireret til korets, menighedens og kirkens fejring af Luther og reformationsjubilæet i 2017, når Luther-rosen præsenteres på en dag med spændende oplæg, samtale og masser af sang fra udgivelsens salmer og korsatser. Underviser: Povl Chr. Balslev Tilmeldingsfrist: d. 6.1.17. Læs mere her

26
jan

Kursus: Gudstjenesten i luthersk perspektiv

Gudstjenesten i luthersk perspektiv Og prædiken fra kirkebænkens perspektiv Ved lektor, ph.d Kjeld Slot Nielsen og Professor Johs. Nørregaard Frandsen Kurset henvender sig til: Alle præster i Fyens Stift Tid: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 9.30 – 13.30 Sted: Fyens stifts lokaler, Klingenberg 2 Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Tilmelding via stiftets hjemmeside senest tirsdag den 17. januar Læs mere her

26
jan

Foredrag: Altertavlerne i Orte Kirke, deres brug og ændringer fra middelalderen til i dag

Foredrag i Orte Kirke i anledning af Reformations- og Lutheråret 2017: ”Altertavlerne i Orte Kirke – deres brug og ændringer fra middelalderen til i dag” Foredrag i Orte Kirke med museumsinspektør og kirkekonsulent Sissel F. Plathe Torsdag d. 26. januar kl. 19.00. Sissel F. Plathe er kunsthistoriker, museumsinspektør og curator ved Nationalmuseet. Hun er dermed ekspert i historisk kirkeinventar. Hun er begejstret over, at Orte Kirke har bevaret så meget af sit historiske inventar fra tiden før reformationen og glæder sig til komme og dele sin viden med os. Hun skriver følgende om sit foredrag: Orte Kirke adskiller sig fra de fleste middelalderkirker på Fyn ved fremdeles at have tre alterudsmykninger fra middelalderen Den ene har stået på hovedalteret og de to andre har smykket sidealterne. I dag ses to af altertavlerne på alterbordet i det ombyggede kor, den ene oven på den anden, mens den sidste, en siddende biskop, er placeret på sydvæggen. Altertavlerne er alle fra middelalderen, men mellem den ældste, biskoppen, og den yngste, øverste del af nuværende altertavle, er der ca. 100 år. Siden middelalderen er der sket meget i Orte Kirke og det er derfor et under, at de tre tavler fremdeles findes, om end i lidt reduceret tilstand og nyere bemaling. Foredraget, der vil blive ledsaget af mange billeder, vil fokusere på tavlernes betydningsmæssige indehold, hvem figurerne forestiller, og brug i middelalderen. For at vise hvordan de oprindeligt kan have set ud, med bevægelige fløje, fodstykke (predella) og topstykke, inddrages andre samtidige altertavler som sammenligningsmateriale. Alle er velkomne til foredraget, og der er en kop kaffe til slut.

01
feb

Fastegudstjeneste

Igen i år vil vi gerne invitere til fastegudstjeneste. Vi skal høre om, hvordan Jesus tager i mod andre mennesker og hvordan det gik til dengang, han blev døbt. Tilmeldingsfrist: onsdag, den 25. januar 2017 Læs mere her

23
feb

Foredrag: Hans Tausen, den ivrige reformator

Foredrag ved Rasmus H.C. Dreyer. Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til reformationen af Viborg og København i 1520'erne. På den vis var han "en dansk Morten Luther", som vi synger i B.S. Ingemanns sang 'På Tave Bondes Ager'. Men var han luthersk?Læs mere her

03
mar

Foredrag ”Den kontroversielle Luther” ved Thomas Reinholdt Rasmussen

Gratis foredrag for præster i Fyens Stift. Tilmelding til senest den 24. februar til: Rikke Møller Gotfredsen RG@KM.DK Luther-billeder skifter gennem tiden. For 30 år siden var det bondekrigens Luther, der var den kontroversielle Luther, og som man tog afstand fra. I vore dage er det jødeskrifterne-Luther, som er den kontroversielle. På den måder er Luther-billederne også billeder af kulturen og tiden. Disse områder vil naturligvis blive taget op i foredraget, men den mest kontroversielle Luther er et helt andet sted, og et sted, hvor vi måske slet ikke ser det. Det vil foredraget også løfte sløret for.

07
mar

Sognets økonomi - kursus for præster

Sognets økonomi - kursus for præster Ved stiftskontorchef Asger Gewecke Præster har som medlemmer af menighedsrådet medansvar for sognets økonomi, og det er i budgettet, at menighedsrådet prioriterer sine indsatsområder. Det gælder både faste opgaver som undervisning og eventuelle nye tiltag. Derfor er her et tilbud til præster om at forstå mekanismerne bag budgetproceduren samt regnskabet. Kurset henvender sig til: Alle præster i Fyens Stift Tid: Tirsdag den 7. marts kl. 13-15 Sted: Fyens stifts lokaler, Klingenberg 2 Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Tilmelding senest tirsdag den 28. februar - via stiftets hjemmeside Læs mere her

30
mar

Introkursus for nyansatte i Folkekirken

Kurset er for alle nyansatte i folkekirken i Ribe, Fyen og Haderslev stifter. Hent programmet HER.Tilmelding senest 6. marts HER.

01
apr

Reformationen for børn

Foredrag om reformationen for børn Forfatter, fortæller, kulturformidler Pia Sigmund fortæller for børnene og deres voksne. Læs mere her

02
apr

Reformationens musik i kirke, på slot og i borgerstue

Hvordan lød de danske salmer i 1500-tallet? Hvor kom melodierne fra? Hvilken musik spillede man i kirkerne - eller ved hoffet - eller i det bedre borgerskabs hjem? Hvilke instrumenter blev benyttet? Svar på disse spørgsmål giver Marcdaners Musicanter et bud på ved koncerten i Kerte Kirke. Læs mere her

25
apr

Nedslag i reformationen - foredragsrække

Reformationens påvirkning i samfundet er ikke svær at få øje på i dag. Her kan du følge med når vi laver tre nedslag i historien og ser på hvordan reformationen har påvirket tre forskellige temaer - renæssancen i Danmark, teologien og de danske konger.Læs mere her

19
maj

Foredrag ”Den politiske Luther” ved Ditlev Tamm

Gratis foredag. Tilmelding senest den 12. maj til: Rikke Møller Gotfredsen RG@KM.DK Forfatter til bogen ”Hvorfor er vi så glade for staten” og professor i retshistorie Ditlev Tamm fører os ind i den politiske verden, der omgiver Luther og fortæller os om den juridiske virkningshistorie, der følger ham.

06
jun

NogetMedSalmer – Babysalmesang på ny

Kursusholdere: Mette Gautier (f. 1971) er tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. Hun er grundlægger af Se en Salme, som dels tilbyder et visuelt udtryk ved gudstjenestens salmesang og dels samarbejder med kirkens medarbejdere om at gøre kommunikationen i gudstjenesten så tydelig som mulig for så mange som muligt. Mette har undervist sognemedhjælpere og præster på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, afholdt kurser og workshops for konfirmander samt holdt oplæg på sognes interne arbejdsdage. Christine Toft Kristensen (f. 1979) er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har været instruktør ved flere korworkshops i blandt andet FUK-regi og sammen med trioen Zenobia, ligesom hun har afholdt inspirationsdage for organister med fokus på det musikpædagogiske arbejde i forbindelse med blandt andet børnegudstjenester, babysalmesang og salmesang for demensramte. Christine er desuden redaktør på og forfatter til bogen Salmesang for demensramte, som er udkommet på forlaget Eksistensen. Læs mere her