Aktiviteter
Møder og kurser

12
maj

Åbent hus om præstegårdskultur

Åbent hus: Præstegårdskultur i 500 år I forbindelse med udstillingen om ”Præstegårdskultur på Fyn” i Den Fynske Landsby holder Fyens Stift i samarbejde med Den Fynske Landsby to Åbent Hus arrangementer i Tommerup Præstegård i Den Fynske Landsby. Læs mere her

15
maj

Debatmøde om forholdet mellem stat og kirke

Debatmøde på Den Grundtvigske Midtbane med kirkeminister Mette Kirkeminister Mette Bock har fået tal på det økonomiske forhold mellem kirke og stat. Men hvad kan tallene bruges til? Er der behov for at skabe yderligere økonomisk klarhed og større åbenhed i forholdet mellem stat og kirke – og hvilke positive såvel som negative konsekvenser vil det i så fald kunne have for kirkens indre forhold: forkyndelsen, præsteembedet og forståelsen af kirken? Hvilke samfundsmæssige, kulturelle og teologiske perspektiver bør tænkes med ind i ’regnestykket’? Vi forsøger at skabe klarhed om uklarheden ved at tage diskussionen på midtbanen. Læs mere her

16
maj

ADHD og andre udfordringer i børnegruppen

v. psykolog Lene Straarup og psykolog Line Møller Sletting, center for ADHD Kurset henvender sig til: alle, der underviser konfirmander. Tid: Tirsdag den 16/5 kl. 9.30 – 15.00 Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Kursusgebyr: 100, pr. deltager – udgiften kan afholdes af kirkekassen Læs mere her

18
maj

Kristuskransen - tema for menighedsrådsmedlemmer

LVi vil fortælle om kransen og perlernes betydning og i den lille klosterkirke viser vi i praksis, hvordan kransen kan bruges til andagt. Vi byder også på kaffe, te og en lille rundgang på klosteret, hvor Skt. Hedvig søstrene stadig har deres liv. Læs mere her

19
maj

Menighedsopbygning og frivilligarbejde

I anledning af udgivelsen af den første bog om Katekumenatet på dansk inviteres alle interesserede til en konference om emnet. Udgivelsen: Katekumenatet – en metodebog om voksnes vej til tro er en kommenteret oversættelse fra svensk. Bogen, som er en grundbog i katekumenatets form og ide, kan købes til indkøbspris på dagen. Læs mere om program og tilmelding her

31
maj

Kursus: Vielsens teologi - mødet med brudefolkene

Vielsens teologi i et luthersk perspektiv Og mødet med brudefolkene – en varig relation til kirke og menighed? Ved sognepræst Peter Nejsum og sognepræst Helle Poulsen, Vejlø Læs mere her

06
jun

NogetMedSalmer – Babysalmesang på ny

Kursusholdere: Mette Gautier (f. 1971) er tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA theol. Hun er grundlægger af Se en Salme, som dels tilbyder et visuelt udtryk ved gudstjenestens salmesang og dels samarbejder med kirkens medarbejdere om at gøre kommunikationen i gudstjenesten så tydelig som mulig for så mange som muligt. Mette har undervist sognemedhjælpere og præster på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, afholdt kurser og workshops for konfirmander samt holdt oplæg på sognes interne arbejdsdage. Christine Toft Kristensen (f. 1979) er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har været instruktør ved flere korworkshops i blandt andet FUK-regi og sammen med trioen Zenobia, ligesom hun har afholdt inspirationsdage for organister med fokus på det musikpædagogiske arbejde i forbindelse med blandt andet børnegudstjenester, babysalmesang og salmesang for demensramte. Christine er desuden redaktør på og forfatter til bogen Salmesang for demensramte, som er udkommet på forlaget Eksistensen. Læs mere her

14
jun

Introkursus for nyansatte i folkekirken

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Læs mere her

17
jun

Åbent hus om præstegårdskultur

Åbent hus: Præstegårdskultur i 500 år I forbindelse med udstillingen om ”Præstegårdskultur på Fyn” i Den Fynske Landsby holder Fyens Stift i samarbejde med Den Fynske Landsby to Åbent Hus arrangementer i Tommerup Præstegård i Den Fynske Landsby. Læs mere her

06
sep

Kursus i klasseledelse

Klasseledelse Ved leder af konfirmandcentret Finn Andsbjerg Larsen, FUV Antal deltagere: 25 Kurset henvender sig til: Alle præster i Fyens Stift Tid: Onsdag den 6. september kl. 12.30 – 15.30 Sted: Dyrup Kirke, Tranehøjen 1, 5250 Odense SV Kursusleder: Jens Rønn Sørensen Tilmelding via stiftets hjemmeside senest tirsdag den 29. august Læs mere her