Møder og kurser
Katekumenatet – en opdatering af oldkirkens dåbsoplæring for voksne

Menighedsopbygning og frivilligarbejde

Nu også i Danmark: Katekumenatet – en opdatering af oldkirkens dåbsoplæring for voksne

I anledning af udgivelsen af den første bog om Katekumenatet på dansk inviteres alle interesserede til en konference om emnet.

Udgivelsen: Katekumenatet – en metodebog om voksnes vej til tro er en kommenteret oversættelse fra svensk. I Sverige har katekumenatet eksisteret siden 1990’erne og fungerer nu i mange svenske menigheder og de fleste svenske stifter som den lokale kirkes tilbud til søgende voksne – en udstrakt hånd, der kan hjælpe enhver henover tærsklen.

Det er en enkel metode, meget åben i sin form, som traditionel konfirmationsundervisning også ser forskellig ud fra sogn til sogn. Et katekumenat er båret af menighedens frivillige lægmænd og bliver støttet af præsten og kirkens gudstjenester.

Bogen, som er en grundbog i katekumenatets form og ide, kan købes til indkøbspris på dagen.

Fredag den 19. maj kl. 10.00-15.00 i Sankt Knuds salen ved Odense Domkirke

Program for dagen
10.00-10.15: Ankomst og kaffe

10.15-10.45: Anne Reiter, domprovst og Line Hage, sognepræst
Intro om katekumenatet (for dem, der ikke kender det endnu)
Skitse over et katekumenatsforløb og af den enkelte mødegang.
Status over katekumenatet i Danmark

10.45-11.00: Charlotte Ekstrand, redaktør på Eksistensen og Line Hage
Om bogen: Katekumenatet – en metodebog om voksnes vej til tro
Om forskellene mellem Svenska kyrkan og Den danske folkekirke.

11.00-11.15: Pause

11.15-12.30: Workshops:
workshop for lægmænd og potentielle samtaleledere om katekumenatets samtaleform og pædagogiske metoder
workshop for præster om præstens rolle i katekumenatet og liturgierne, der knytter sig til

12.30-13.00: Frokost

13.00-14.00: Jarl Ørskov Christensen, konsulent ved Folkekirke og religionsmøde
Mennesker på dørtærsklen til kirken - hvem er de? Og hvordan når katekumenatet ud til dem?
Oplæg og drøftelser vedr. nutidens spirituelle landskab og deltagernes egen placering heri.

14.00-14.20: Dåbsbekræftelses-liturgi i Odense Domkirke

14.30-15.00 Opsamling i plenum


Tilmelding senest 1. maj på mail til Line Hage: linh@km.dk.
Betaling til Mobilepay: 3036 4013 eller Nordea: reg: 2700 konto: 3486 600 607

Pris: 300 kr incl frokost