Ledige præstestillinger
Ærø

Sognepræst til Ærø pastorat - NB: ikke Kbf-stilling

Stillingen som sognepræst i Ærø pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2017. Præsterne i Ærø pastorat er forpligtet til at yde 30% af den samlede præstelige betjening udenfor pastoratet. Forpligtelsen aftales mellem de 4 præster.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået:   12.09.17            

Udløber:   02.10.17             

-----------------

Ærøs præsteteam søger en ny kollega.

Vil du være med til at udvikle kirkens liv?

Har du lyst til at deltage i øens mangfoldige liv?

Udover de åbenlyse fordele ved at være en af Danmarks smukkeste øer, så udmærker Ærø sig ved at være sammensat af ”indfødte”, der har fået mange generationers traditioner ind med modermælken, og et stort tilskud af tilflyttere, der har fået øje på den særlige livskvalitet her. Her er koncerter, teaterforening, et meget aktivt Folkeuniversitet og biograf - sågar en opera kan øen byde på af og til!

Ærøs DNA er samarbejde. I 2012 slog de 6 menighedsråd sig sammen til ét, og vi er stadig i fuld gang med at udbygge og udvikle. Præsterne arbejder tæt sammen i et team om alle kirkelivets facetter. Det giver en helt særlig dynamik i det daglige arbejde, og det fremmer kreativiteten. Vi har et rigt kirkeliv med god folkelig opbakning. Du er glad for at prædike, og du er god til at formidle det kristne budskab.

I Ærø pastorat er der 6.177 indbyggere, hvoraf 5.227 er medlemmer af Folkekirken. Der er 7 kirker på Ærø. Tre, deriblandt kirken i Rise, er fra tidlig middelalder, tre er fra 1700-tallet, og en blev bygget i 1894.

Den eksisterende tjenestebolig tilknyttet embedet skal sælges. Menighedsrådet vil gerne give vores nye præst medindflydelse på den nye bolig. Der vil i første omgang blive tale om at flytte ind i en lejebolig og derefter i tjenestebolig, når den rigtige er fundet.

Kordegnen i Marstal er kirkebogsførende for hele øen, og det velfungerende kirkekontor løser mange praktiske opgaver for os.

På ærø.dk kan du læse mere om vores ø. Her kan du også finde det sidste nummer af vores kirkeblad.

Kontakt:

Vi tilbyder gerne en besøgsdag, hvor du får mulighed for at bese kirker, præstebolig og hvad der ellers måtte interessere.

Der henvises ligeledes til Fyens Stifts hjemmeside: www.fyensstift.dk