For menighedsrådene
Samarbejder i Fyens Stift

Samarbejder i Fyens Stift

På denne side offentliggøres samarbejdsaftaler, som er iværksat eller godkendt 

  • Samarbejde mellem menighedsråd
  • Samarbejde mellem provstiudvalg
  • Samarbejde mellem forskellige kirkelige myndigheder


Samarbejdsaftaler: 

Marts 2017

Vedtægt for samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup menighedsråd vedr. fællesannoncering i Uge-avisen

Vedtægt for samarbejdet mellem Kerteminde-Drigstrup, Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup menighedsråd vedr. etablering af ældrearbejde

Januar 2017

Samarbejde om regnskabsførelse mellem Munkebjerg menighedsråd og Rolfsted menighedsråd

August 2016

Samarbejdsaftale om præstesekretær udlånt fra Bogense Menighedsråd til Grindløse/Klinte/Nr. Sandager menighedsråd

Oktober 2015

Vedtægt for samarbejde om præstesekretær i Avnslev-Bovense og Vindinge-Kullerup

Marts 2015

Samarbejdsaftale mellem Gudbjerg Sogns Menighedsråd og Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd om geografisk fleksibilitet for gravermedhjælper

1. marts 2015:
Samarbejdsaftale mellem Hjallese Sogns Menighedsråd og Dalum Sogns Menighedsråd om fælles kirkekontor for de to sogne i henhold til Lov om menighedsråd § 42a (lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013)

18. februar 2015:
Vedtægt for samarbejde mellem Ørbæk Sogns menighedsråd og Refsvindinge Sogns menighedsråd og Nyborg-Hjulby Sognes menighedsråd om drift og administration af kirkegårdene i Ørbæk og Refvindinge

14. december 2014

Menighedsrådene for Sydlangeland pastorat bestående af Humble, Lindelse, Tryggelev, Fodslette, Magleby og Bagenkop sogne i Langeland provsti i Fyens Stift om adminstration af præstegårde.

23. september 2014:
Vedtægt for samarbejde om kordegneafløsning mellem menighedsrådene for Thomas Kingos sogn og Munkebjerg sogn, Odense Sankt Knuds provsti

7. oktober 2014:
Vedtægt mellem Søndersø og Skamby menighedsråd om samarbejdet om drift af Søndersø og Skamby kirkegårde

1. september 2014:
Samarbejde om præstesekretæropgaver mellem Rønninge og Skellerup/Ellinge sogne

Maj 2014

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Nordlangeland pastorat om gensidig afløsning mellem alle ansatte.

17. oktober 2013:
Samarbejde om fælles regnskabsfunktion i Bogense Provsti

9. oktober 2013:
Hindsholmordningen i Kerteminde ProvstiInspirationskatalog