Fyens Stift
Kirketælling

Kirketælling

Vejledning til kirketællingsskemaerne

 • Der er udarbejdet 3 tælleskemaer, som hver består 13 ark. Et for hver måned og et sammentællingsark
 • Klik på linket i højre side for at åbne skemaerne for indtastning
 • Gem skemaerne på din egen pc via funktionen ”gem som”
 • Skemaerne er konstrueret således, at sammentælling pr. måned og for hele året sker automatisk, så derfor skal der ikke tastes i det sidste faneblad i excelarkene (det faneblad der hedder "samlet").
 • I hvert ark er anført hvilke typer af gudstjenester og kirkelige handlinger, der skal tælles med
 • Der er som hovedregel tale om en gudstjeneste, når der medvirker en præst i kjole og krave, når der sker tekstlæsning, når der prædikes, og når der læses en bøn og/ eller velsignelsen lyses, og når handlingen er åben for offentligheden
 • Fælles gudstjenester – f.eks. friluftsgudstjeneste 2. pinsedag tælles kun i det sogn/den kirke, hvor gudstjenesten afholdes
 • I kolonnen ”tidspunkt” tastes alene start tidspunkt – f.eks. 10.00
 • Gudstjenester den 24. december noteres i skemaet for søn- og helligdage
 • Vielser i det fri tælles i det sogn/kirke, hvor vielsen gennemføres
 • Plejehjemsandagter tælles med som hverdagsgudstjenester
 • Konfirmandandagter tælles ikke med
 • Babysalmesang tælles ikke med, med mindre aktiviteten har gudstjenestekarakter – se ovenfor
 • Koncerter tælles ikke med, med mindre aktiviteten har gudstjenestekarakter – se ovenfor
 • Kirkelige handlinger i de kommunale kapeller tælles ikke med. Vi får disse tal oplyst direkte fra kapellerne

I bedes indsende tallene til Fyens Stift inden udgangen af januar

Hvis I bliver i tvivl om noget i forhold til tællinger eller indtastning – så ring til stiftsadministrationen og spørg efter Pernille Hach eller Marianne Hyrlov.

Hvis I allerede tæller i ”sogn.dk,” så bedes I gøre os opmærksomme på det, så vi så vidt muligt kan trække tallene direkte derfra. 

NB: Vi har lavet et skema, som I kan bruge, hvis I også ønsker at tælle deltagere i jeres øvrige arrangementer. Bemærk at det ikke er tal, som skal indberettes til stiftsadministrationen.