Præsterne
Nye præster i Fyens Stift 2017

Nye præster i Fyens Stift 2017

Rebecca Maria Aagaard-Poulsen

1. juni 2017

Rebecca Maria Aagaard-Poulsen er ansat i stillingen som sognepræst i Tved Pastorat. Hun kommer fra en stilling som sognepræst på Sydlangeland. Hun siger om sit nye job: 

”Det er en meget ambivalent følelse, man sidder med, når man forlader noget, man har været glad for, og som i den grad har været med til at udvikle én som præst og som menneske. Min tid som sognepræst på Sydlangeland har været et godt og vigtigt kapitel i mit liv, hvor de kreative tilgange til kristendommen har fyldt en stor del af mit arbejde, og jeg har været enormt glad for at have oplevet det med. Men alting har en tid, og nu åbner der sig et nyt kapitel for mig, som jeg er meget spændt på - og som jeg glæder mig til.

Som præst har jeg efterhånden erfaret, at det er vigtigt, at kende sit lokalsamfund godt, før man sætter for mange skibe i søen, men når man lærer sit lokalsamfund at kende, forstår behovet og kender omgivelserne, så kan der virkelig skabes anderledes og nye spændende tilgange til kristendommen i fællesskab. Derfor glæder jeg mig enormt meget til at lære Tved kirke, menighedsråd og sognebørn at kende og i fællesskab finde ud af, hvad der skal foregå i kirken. Jeg ser frem til at være med til at bakke op om de allerede meget gode tiltag, der er sat i gang og med tiden se, hvad jeg så kan supplere med.

Både i mit virke som præst i Køge og på Langland har børne- og ungdomsområdet været noget, jeg har haft fokus på og arbejdet meget med. Alt fra børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester og meditation i børnehøjde er noget, jeg håber at kunne arbejde videre med - og så er det jo skønt, at Tved er en by med mange familier og børn i alle aldre.  Også sorggrupper og sjælesorgssamtaler er noget jeg har vægtet højt i mit tidligere embede  og givet mig god tid til - og som jeg ligeledes håber at få endnu mere erfaring med i Tved.

Om mig selv kan kort siges, at jeg er opvokset i Odense og har læst teologi på Københavns Universitet.

Jeg starter som sognepræst i Tved i juni måned og flytter i den forbindelse ind på præstegården med mine tvillingepiger Xenia og Filippa på snart 9 år. Vi glæder os alle til at starte et nyt og spændende kapitel på Sydfyn”.

1. maj 2017

Jørgen Samsing Bendixen er ansat som sognepræst i Vor Frue Pastorat i Fyens Stift.  Han kommer fra en stilling som sognepræst ved Køng og Glamsbjerg Kirker. 

Kirstine Hansen

1. maj 2017

Kirstine Hansen er ansat som studenterpræst ved University College Lillebælt og natkirkepræst ved Natkirken i Sankt Knuds pastorat. Stillingen er 55% studenterpræst og 45% natkirkepræst. Hun kommer fra et job, som sognepræst i Vejle. Hun siger om sit nye job:

""Vær nærværende! Og ærlig! Alt andet vil du miste din faglighed og den dyrebare kontakt på!"

Ordene har jeg fra Christian Højlund.

Det var de ord, jeg indledte min ansøgning med, fordi de indrammer det, jeg bestræber mig på i mit præstearbejde, det som jeg ser som det væsentlige i enhver samtale, og det som jeg gennem erfaring igen og igen bekræftes i: at samtaler må finde sted i det rum, hvor der er tillid og et aktivt lyttende nærvær, for at samtalen har mulighed for at lykkes.

Jeg glæder mig over det pivilegie, jeg har fået med denne stilling, at få mulighed for at arbejde både med sjælesorg på en stor og dynamisk uddannelsesinstitution som UCL, og muligheden for at være medskaber på en velfunderet og velfungerende natkirke.

Begge fagområder har min store interesse, og i min optik har vi som folkekirke en forpligtelse til, at komme folk i møde, også de mange der ikke vælger højmessen søndag formiddag. Det tænker jeg denne kombinationsstilling giver en god mulighed for.

Jeg er gift og har to piger på 9 og 13 år.

Jeg ser frem til at engagere mig såvel på UCL som natkirken, i en åben og ligeværdig dialog uanset om det er: studerende, undervisere, menigheden, frivillige, menighedsråd eller præstekollegaer." 

Povl Götke

1. april 2017 

Povl Götke er ansat som fængselspræst  i Statsfængslet Søbysøgaard. Stillingen er en deltidsstilling på 50 procent. Han siger om sit nye job: 

"Jeg glæder mig til at begynde som præst for statsfængslet Søbysøgård, for jeg er sikker på, at både indsatte og ansatte kan lære mig en masse om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad kristendommen har at betyde i den sammenhæng.

Som bekendt handler kristendommen om frelse. Frelse betyder fri hals, altså frihed. Når vi som kristne hele tiden taler om frihed skyldes det, at vi som mennesker ikke har den. Vi er ufri. Vi er slaver af penge og forbrug, vi er hæmmet af skam og skyld, vi er fanger af et misbrug og/eller et dysfunktionelt familieliv. Men tit og ofte er ufriheden alligevel skjult for os, og vi tillægger os selv og hinanden en langt større handlefrihed, end vi egentlig har.

På Søbysøgård derimod er ufriheden helt konkret og til at føle på. Derfor tror jeg, at der er en forbindelse mellem et menneskeligt grundvilkår og det kristne budskab, som kommer til at træde frem for mig med en kraft, som jeg ikke tidligere har oplevet. 

Omvendt håber jeg naturligvis også, at jeg som præst kan være en ressource for indsatte og ansatte på Søbysøgård. Kristeligt anskuet går tiden jo ikke bare, den kommer altid et sted fra, og den er altid på vej et sted hen. Lige nu lever vi for eksempel i en periode, hvor vi har forladt julen og er på vej mod påsken. Og så er det påske! Og derefter forlader vi påsken og bevæger os hen mod pinsen. Og så er det pinse! Og så hopper vi lidt på stedet, mens vi nyder sommeren, høsten og frugten af vores arbejde, og så begynder indflyvningen til julen. Og så er det jul igen!

Kristendommen giver altså tiden retning og fylde, så den ikke bare er tom og går. For alle i det danske samfund, hvor de kristne højtider strukturerer årets gang, går tiden et sted hen. Kristendommen er med andre ord en fælles rytme, som bygger bro mellem at være inden for og uden for fængselsmurene.

Efter jeg har fået stillingen som fængselspræst på Søbysøgård har det slået mig med forundring, hvor stor en rolle frihedsberøvelse egentlig spiller i vores kristne tradition: Jesus var frihedsberøvet, Paulus var frihedsberøvet, Luther var frihedsberøvet, Grundtvig var frihedsberøvet. Om vi er indsatte eller ansatte, udsatte eller afsatte – eller hvad vi nu kan være -, så er frihedsberøvelse tilsyneladende et menneskeligt grundvilkår. Derfor er det kristne budskab om en åndelig dimension, hvor friheden hersker, afgørende for at finde den fred, som er frihedens følgesvend."  

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Den 1. januar 2017

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen er ansat som sognepræst i stillingen som sognepræst i Gudbjerg og Bregninge Pastorater. Han siger om sig selv: 

“Jeg kan dårligt beskrive de sommerfugle, der gik igennem min krop, da jeg en tirsdag aften modtog opkaldet om, at jeg var blevet indstillet til stillingen som sognepræst i Gudbjerg og Bregninge. Forinden havde jeg prøveprædiket for menighedsrådene og været nede at se præstegården og omgivelserne, og både min mand og jeg var solgt. Det her var en perle i det sydfynske, tænkte vi - et sted, som vi kun kunne drømme om. Men nogle gange går drømme tilsyneladende i opfyldelse! 

Jeg er gift med Sigurd Rubech Hartmeyer-Dinesen, der er ansat i en kreativ stilling hos LEGO. Jeg er oprindelig fra Sydlangeland, men har gået på Haahrs Skole i Svendborg og er student fra Svendborg Gymnasium og HF. Jeg kender derfor området, som jeg nu skal tjene i, godt - men jeg glæder mig meget til at lære mine menigheder bedre at kende. 

Før jeg begyndte at læse teologi, læste jeg bl.a. en bachelor i jura, hvor jeg arbejdede i flere forsikningsselskaber og banker. Det gik dog op for mig, at det ikke var jurist-vejen, jeg ville bruge mit liv på - jeg følte mig kaldet til at være præst, og jeg skiftede derfor spor. Jeg blev derfor teologisk kandidat fra Københavns Universitet i sommers, og jeg har under min studietid benyttet mig af de mange muligheder for udveksling, som universitetsstuderende har. Jeg har således læst i Israel, Sverige, Grækenland og senest opholdt mig i Rom, hvor jeg skrev mit speciale på Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom. 

Jeg ser det som en af mine fornemmeste opgaver at være en synlig og imødekommende præst, der i et nutidigt og nærværende sprog udlægger evangeliet. Jeg ser frem til at møde jer alle! “

Anita Bjertrup Hennild 

Den 1. januar 2017

Anita Bjertrup Hennild er ansat i stillingen som sognepræst i Bolbro og Hans Tausens Pastorater. Hun siger om sig selv: 

"Jeg er 27 år gammel, født og opvokset i en lille by i Sydjylland. Jeg er klassisk sproglig student fra Ribe Katedralskole og efter et år som Au pair i Luxemburg, flyttede jeg til København for at studere teologi. Her boede jeg de næste 8 år af mit liv, fandt min dejlige mand, vi blev gift og fik vores første datter.

For 1 ½ år siden rykkede vi teltpælene op og flyttede til Odense, da min mand Jonas blev ansat som sognepræst i Munkebjerg Kirke. Fra vores kontor i kælderen på Hjortebjergvej skrev jeg mit speciale i kirkehistorie om ‛den antinomistiske strid i England i begyndelsen af det 17. århundrede’. Herefter gik jeg på Pastoralseminariet i København i 5 måneder, hvilket jeg afsluttede d.10/6-16. Et par måneder efter dette kom vores anden datter til verden og jeg har siden da været på barsel, men den 1/1-17 giver jeg barselsstafetten videre til min mand.

Jeg brænder for det kirkelige arbejde med børn og unge, men det er vigtigt for mig, at være hele sognets præst, og jeg vil derfor være at finde til alle kirkens forskellige arrangementer. En af mine visioner i forhold til sognets unge er, at få dem engageret i menighedslivet, give dem medejerskab i kirken og vise dem at kirken også er et sted for dem."