Aktiviteter
Dagens andagt
Dagens andagt

Bed en bøn, syng en salme og læs en tekst

Tænd et lys og skab ro omkring dig, der hvor du er.

Bed en bøn:

Herre, gør mig til redskab 
for din fred. 
Lad mig bringe kærlighed, 
hvor hadet råder. 
Lad mig bringe tilgivelse, 
hvor uret er begået. 
Lad mig skabe enighed, 
hvor uenighed råder. 
Lad mig bringe tro, 
hvor tvivlen råder. 
Lad mig bringe glæde, 
hvor sorg og bedrøvelse råder. 

Lad mig ikke så meget søge 
at blive trøstet 
som at trøste. 
Ikke så meget at blive forstået 
som at forstå. 
Ikke så meget at blive elsket 
som at elske. 
For det er ved at give, 
at man får. 
Det er ved at glemme sig selv, 
at man finder sig selv. 
Det er ved at tilgive andre, 
at man får tilgivelse. 
Det er ved at dø, 
at man opstår til evigt liv. 

(Frans af Assisi)

Om hjemmeandagt

Det er en gammel tanke i den Luthersk-evangeliske kirke, at menneskers tro ikke kun kan komme til udtryk inden for kirkens mure. Kirkernes morgenringning og aftensrigning er faktisk fra gammel tid en påmindelse om, at man nu for en stund skulle samle sig og reflektere lidt over et bibelord, bede en bøn eller synge en salme. Husandagt, kaldtes det. Og nu hvor kirkerne er lukkede, er det måske for nogen en anledning til at tage den tradition op igen.

En husandagt kan udformes på mange måder. Her kan du se et forslag til, hvordan man kan gribe det an.

Lyt til en salme:

Salme: salme 375 Alt star I Gud faders hånd: https://www.folkekirken.dk/om-troen/salmer/alt-staar-i-guds-faderhaand

 

 

Læs en tekst fra bibelen:

Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille os fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus Kristus. Hverken død eller liv, engle eller universets magter, noget i nutiden eller noget i fremtiden, ingen kræfter eller noget i den højeste himmel eller den dybeste afgrund eller nogen skabning overhovedet.
(Rom. 8, 38-39)

 

Bed Fadervor:

Fadervor, 
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje 
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen.

Her kan du finde mere

Bibelvers

https://www.bibelselskabet.dk/bibelvers-til-troest-og-haab-i-en-corona-tid

Bønner

https://www.bibelselskabet.dk/hvad-er-bon-og-hvordan-skal-jeg-bede

https://www.folkekirken.dk/om-troen/boen

Prædikener

https://www.fyensstift.dk/praester/praedikener-og-gudstjenester/fynske-praedikener

Salmer

www.lyttildanskesalmer.dk www.dendanskesalmebogonline.dk

eller syng morgensang med Philip Faber: https://www.dr.dk/drtv/serie/morgensang-med-phillip-faber_176557

Brug for at tale med en præst?

Ring til din lokale sognepræst (evt. henvisning til sogn.dk), eller chat med en af de præster, der sidder klar hver dag fra 10.00 – 22.00 på https://www.sjaelesorg.nu/