Det sker i stiftet
Festgudstjeneste 31. oktober

Invitation til festgudstjeneste

Festgudstjeneste med efterfølgende reception i Odense Domkirke tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19.00

Tilmelding senest den 27. oktober:

For særligt indbudte 

For præster og provster

For menighedsrådsmedlemmer og ansatte

Den 31. oktober 2017 fejrer vi 500 år med reformation – Vi fejrer jubilæet, og vi fejrer, at kirken i de sidste 500 år har kunnet udvikle og forny sig i forhold til den samtid, den har været en del af.

Det sker ved en festgudstjeneste med efterfølgende reception i Odense Domkirke tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 19.00

Festgudstjenesten markerer, at det netop var den 31. oktober for 500 år siden, at Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed lagde grunden til den evangelisk-lutherske kirke og det, der fra 1848 blev den danske folkekirke. De fleste fynske kirkeklokker vil ringe allerede kl. 17 for at markere dagens jubilæum.

Hele året har de fynske kirker og sogne fejret reformationen, senest i forbindelse med Kirkens Døgn den 8. og 9. september. Billedet herover er taget ved et af disse arrangementer, hvor børn og unge fra Stokkebækskolen på Sydøstfyn med inspiration fra Andy Warhol malede ”Luther-roser”.

Jeg glæder mig til at fejre den fortsatte reformation sammen med præster, menighedsrådsmedlemmer, ansatte ved kirkerne og mange andre fynboer. Af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding øverst på siden senest fredag den 27. oktober kl. 12.00.

Venlig hilsen

Tine Lindhardt