Fortsæt til hovedindholdet
Landemode og Stiftdag 2024
Landemode og Stiftdag 2022
Procession ved landemodegudstjenesten

Landemodegudstjeneste og Stiftsdag 2022

Landemodegudstjeneste og Stiftsdag lørdag den 24. september i Odense Domkirke og på Odeon

40 præster og provster i procession

stiftamtmand   Henrik Horster og biskop Tine Lindhardt

Processionen med stiftamtmand Henrik Horster og biskop Tine Lindhardt i spidsen er på vej fra Sankt Knudssalen mod Odense Domkirke. 
Foto: Lasse Skov

 40 præster og provster i procession

Ca 40 præster og provster i procession - i smukt eftrårsvejr. 
Foto: Lasse Skov

Præster og provster i procession

Bag stiftamtmand Henrik Horster går domprovst Regina Ljung og til højre for hende ses provst Hans Henrik Merrild, som er på vej for at blive kreeret som provst for Langeland-Ærø Provsti. Foto: Lasse Skov

En fyldt domkirke med ca 300 menighedsrådsmedlemmer og ansatte

En fyldt domkirke med ca 300 menighedsrådsmedlemmer og ansatte. 
Foto: Lasse Skov

Procession med ny provst Hans Henrik Merrild

Forrest Ole Hyldegaard, provst i Assens Provsti og bag ham Hans Henrik Merrild, som er ny provst i Langeland-Ærø Provsti. Foto: Lasse Skov

Gudstjeneste i Odense Domkirke

Provst Inge Dalsgaard Jensen

Inge Dalsgaard Jensen, Provst i Midtfyn Provsti tog i sin prædiken udgangspunkt i Paulus' første brev til Korintherne, kapitel 3, vers 1-11 om at bygge på en grundvold. 
Foto: Lasse Skov

Inge Dalsgaard Jensen, som er provst i Midtfyn Provsti, holdt årets landemodeprædiken. 

LÆS HELE PRÆDIKEN HER

Inge Dalsgaard Jensen sagde blandt andet: 

"I og med livet er givet os, har vi en fælles forpligtelse, hvor det ikke handler om, hvad vi føler eller forstår, men om at have et fundament at stå på og et større udsyn end sig selv. 

Og lade forpligtelsen give ord og liv til den kalden i livet, vi ikke må overhøre. Hverken for andres skyld.. eller for vor egen. 
Se livet blive større i det. 

Se arbejdet i menighedsrådet blive mere betydningsfuldt, når vi ser sammenhængen, at selv når vi beskæftiger os med økonomi, bygninger, kirkegårde, ansættelser, så handler det alt sammen om at skabe gode rammer for forkyndelsen af Jesus Kristus som grundvolden. I erkendelse af, at vi står i tjeneste for noget større." 

Indsætttelse af provst for Langeland-Ærø Provsti Hans Henrik Merrild

Provstekreering

Biskop Tine Lindhardt indsatte Hans Henrik Merrild som provst i Langeland-Ærø Provsti. Foto: Lasse Skov

Procession forlader Odense Domkirke

Processionen forlader Odense Domkirke. 
Foto: Lasse Skov

Provster, biskop og stiftamtmand i Fyens Stift

Fyens Stifts provster: Bagerste række fra venstre: Domprovst Regina Ljung; Keld Balmer Hansen, Bogense Provsti; Lars Ole Jonssen, Faaborg Provsti; Ole Hyldegaard Hansen, Assens Provsti; Hans Henrik Merrild, Langeland-Ærø Provsti; Stiftamtmand Henrik Horster. Forreste række fra venstre: Lone Wellner Jensen, Kerteminde-Nyborg Provsti; Bente Holdgaard, Svendborg Provsti; Biskop Tine Lindhardt; Peter Lind, Middelfart Provsti; Inge Dalsgaard Jensen, Midtfyn Provsti og Paw Kingo Andersen, Hjallese Provsti. Foto: Lasse Skov

Stiftsdag 2022

Redaktør Kåre Gade

Redaktør Kåre Gade fortalte om sin bog "Traditionen Tro".
Foto: Marianne Hyrlov

Jeg bliver kristen af at gå i kirke

Stiftsdagen blev indledt med et foredrag af Kåre Gade, som er redaktør på kirke.dk. Han fortalte med udgangspunkt i sin bog ”Traditionen Tro”, hvordan tradition og tilfældigheder har formet hans vej til troen. 

Kåre Gade er vokset op i et hjem, hvor man ikke kom i kirke så ofte, men han blev som de fleste andre døbt og konfirmeret. En gymnasielærer vakte hans interesse for teologistudiet, som han dog aldrig færdiggjorde. Men han fik gudstjenesten ind under huden gennem et studenterjob som kordegnevikar, og han mødte sin kommende kone, som i modsætning til ham selv gjorde teologistudiet færdigt. 

Kåre Gade fortalte, at han nu har siddet under sin kones præstestol om søndagen i de sidste 30 år, og med tiden er han blevet "vanekirkegænger". Han er blevet afhængig af at gå i kirke. Han sammenlignede kirkegangen med tandbørstning - man kan godt springe den over en enkelt gang, men det er ikke nogen god fornemmelse, og man gør det helst ikke for ofte.

"Jeg bliver kristen af at gå i kirke. Hvis jeg ikke gik i kirke, ville jeg ikke blive sat på plads i verden, og jeg ville ikke mærke, at der er noget, der er større end mig selv. Jeg tror, at jeg ville begynde at miste min tro," sagde Kåre Gade.

Redaktør Kåre gade igang med bogsalg

Der var rift om at få lov til at købe Kåre Gades bog efter foredraget - og betalingen foregik, som man kan se, med mobile pay.
Foto: Marianne Hyrlov 

Biskoppens tale

ca 300 deltagere i Fyens Stifts stiftsdag

"Jeg tror, at vi i de kommende 5-10 år får en større samling om kerneopgaverne - forkyndelse, undervisning, diakoni, mission," sagde biskop Tine Lindhardt

Tine Lindhardt pointerede i sin tale folkekirkens "skal-opgaver" -  forkyndelse, undervisning, diakoni og mission, som hun forventer, at der kommer mere fokus på i de kommende år. 

Biskoppen kom også ind på energikrisen, som sætter kirkernes økonomi under pres. 

"Skal vi lukke kirker? Skal vi aflyse gudstjenester? Det bliver spørgsmål, vi formentligt skal tage stilling til og drøfte – og allerede gør, gætter jeg på," sagde biskoppen og fortsatte: 

"Her i stiftet holder vi os indtil videre til gudstjenestecirkulæret som rettesnor for hvor mange gudstjenester, der holdes i de forskellige pastoratstyper i stiftet." 

Arbejdsmiljø var også på biskoppens dagsorden. Hun opfordrede til, at man i sognene mødes jævnligt - at man skaber mødesteder og taler om, hvilken kultur og omgangstone, der skal være på arbejdspladsen. 

"Tal om, hvordan I bliver gode til at være uenige, og reager hvis I er ude for mobning eller krænkelse, eller hvis I er vidne til det!" sagde biskoppen.

Tine Lindhardt stopper som biskop til februar 2023 efter ti år på posten. Hendes afskedsreception holdes den 19. januar i forbindelse med Fyens Stifts Nytårskur

Biskop Tine Lindhardt

Biskop Tine Lindhardt

Landemodegudstjeneste og Stiftdag 2023

holdes lørdag den 30. september