Fortsæt til hovedindholdet
Landemode og Stiftdag 2024
Landemode og Stiftsdag 2021

Landemodegudstjeneste og Stiftsdag 2021

Mere end 250 feststemte præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved de fynske kirker var lørdag den 25. september samlet til landemodegudegudstjeneste og efterfølgende Stiftsdag. Her kan du se billeder og læse, hvordan dagen forløb. 

Procession i Odense Domkirke med Stiftamtmand  Henrik Horster og biskop Tine Lindhardt i spidsen. Foto: Malene Christensen

Prædiken

Landemodegudstjeneste Odense Domkirke

Landemodegudstjeneste i Odense Domkirke
Foto: Inge Moritzen

Årets landemodeprædiken blev holdt af Bente Holdgaard, som er provst i Svendborg Provsti. Hun talte blandt andet om de vigtige menneskelige relationer. 

"Vi er skabte til at leve i dybt forbundne relationer med hinanden. Relationer af kærlighed, tålmodighed, tilgivelse og overbærenhed.

Relationer, hvor vi holder ved medmennesket, også selvom det ikke nødvendigvis er produktivt for os selv. Men vi holder ved, fordi vi tror på den Jesus Kristus, der gav sig selv hen på korset for alles skyld - alene for vores skyld og kun ud af kærlighed. Det forpligter. Det er meningsfuldt," sagde hun

Læs hele Bente Holdgaards prædiken her

Børns åndelige udvikling

Psykolog Dorte Toudal Viftrup

Psykolog Dorte Toudal Viftrup fortalte om børns åndelige udvikling. 
Foto: Torkil Jensen

Stiftsdagen blev indledt med foredrag ved psykolog og forsker på SDU Dorte Toudal Viftrup. Hun opfordrende til, at børns åndelige udvikling tages alvorligt, og at vi tør tale med børn om livets store spørgsmål.  

"De færreste børn taler med deres forældre om åndelige spørgsmål, og hvis børn i dag stiller spørgsmål om døden, så bliver vi ofte bange, og tænker, at de måske er selvmordstruede," sagde hun.

Læs Dorte Toudal Viftrups indlæg i Fyens Stiftsbog om børns åndelige udvikling

Biskoppens tale

Tine Lindhardt taler på Stifsdagen 2021

Biskop Tine Lindhardt på talerstolen på årets Stiftsdag. 
Foto: Marianne Hyrlov

Biskop Tine Lindhardt berettede blandt andet om den befolkningsundersøgelse, som FUV, folkekirkens uddannelses og videnscenter, står bag. "Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020."

77% af befolkningen i Danmark er medlemmer af folkekirken, og hvis man udelukkende ser på mennesker med dansk herkomst er tallet 85%, fortalte biskoppen. Spørger man så, hvorfor man er medlem af Folkekirken, er svarene:

  • Man er blevet døbt af sine forældre 65%
  • Man vil gerne kunne gøre brug af folkekirkens tilbud 60%
  • Man vil gerne bevare historiske kirkebygninger 60%
  • Støtte op om kristen kulturarv 58%
  • Dansk statsborger – naturligt at være medlem af FK 51%
  • Kirken gør noget godt for de svageste i samfundet 48%
  • Man har en kristen tro 43%
  • Det har man ikke tænkt over 26%
  • Der er ikke noget godt alternativ til FK 16%
  • Man har glemt at melde sig ud 8%

"Nu er det nærliggende at spørge, om vi et kristent folkefærd?", fortsatte biskoppen, og svarede selv: 

"Ja – vi er kulturkristne eller vanekristne.  Den kristne tro viser sig ikke i, at vi kommer ofte i kirke eller siger, at vi tror. Men vi ved, at kirken er der, og hvor den er, og når vi har brug for den, så finder fødderne næsten af sig selv derhen, og det er godt." 

Biskoppen sluttede med at takke de tilstedeværende for indsatsen for folkekirken:

"Kristendom og tro og kirke – ja evangeliet – det giver mening. Megen mening. For os som mennesker. Til os og vores liv. I er med til at give det mening. Ved at være, gøre, leve kirke hos Jer. Ved at påtage jer arbejde i menighedsrådene som frivillige, som personale og ansatte og præster og ved sammen at skabe gode rammer for kirkens liv og vækst. Tak skal I have for det. Stor tak!," sluttede biskop Tine Lindhardt

Strikket dåbstøj

Hanne Uhre Hansen

Religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift, Hanne Uhre Hansen
Foto: Torkil Jensen

Fyens Stifts religionspædagogiske konsulent Hanne Uhre Hansen fortalte om de inspirationsmaterialer om dåb, som kan findes på Fyens Stifts hjemmeside med alt fra artikler, forslag til dåbsliturgier, Facebook-opslag og meget mere – alt sammen indsamlet fra præster i stiftet – heriblandt også forslag til, hvordan man kan tage kontakt og åbne samtalen med de forældre, der ikke har fået deres barn døbt under corona, og som er folkekirkemedlemmer. 

Hanne Uhre Hansen viste også strikdesigner Lærke Baggers bud på hjemmestrikket dåbstøj anno 2021

"Vi vil gerne forsøge at give et nyt bud på en dåbskjole - Ikke som erstatning, men som et supplement til den traditionelle, nedarvede dåbskjole. Tanken er, at det skal være noget, man selv kan være medskaber i, noget med mulighed for at inddrage farver, noget børnene kan bevæge sig i og noget til både drenge og piger fra ½ til 6 år," sagde hun.

Folkekirkens Ungdomskor

I sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Ungdomskor, sagde Hanne Uhre Hansen: 

"I stiftsbogen er der et spændende indlæg af organist og korleder Bjørn Krog Thesbjerg, som fortæller om sit arbejde med børnekor i Brændekilde og Bellinge. Her skriver han bl.a: ”Det at synge i kor er ikke som fodbold eller gymnastik, der ofte bygger på konkurrence. Der findes ikke vindere eller tabere. Det er ikke solister, der er vigtige i et kor – vi har brug for en fælles klang. Hele ideen med kor er at lave noget, der er større end en selv.”

Jeg tror ikke, man kan overvurdere, hvor stor en betydning det har for et barn/ et ungt menneske/ja, for en voksen for den sags skyld, at opleve et fællesskab, hvor man bliver en del af noget fælles større. Det er også det kirken er og kan. Og kirkens korarbejde er et unikt mødested mellem folk og kirke. Dørtærsklen er lav, der er højt til loftet – og enhver kan være med."

Den grønne omstilling

Provst i Bogense Keld Balmer Hansen talte om den grønne omstilling
Foto: Torkil Jensen

"Folkekirken skal være et forbillede for den grønne omstilling, så det er bare om at komme i gang," sagde provst i Bogense Provsti Keld Balmer Hansen, da han gav en række inspirende og lavpraktiske forslag til, hvordan man kan gribe den grønne omstilling an.

Han fortalte blandt andet om graveren i Østrup, som har lavet fuglebadekar og komposterer hækaffald. 

Andre tiltag kan være at lade flere og flere maskiner køre på elektricitet, og tage et kritisk blik på kirkens opvarmning. Måske skal temperaturen i kirken sænkes, når der ikke er nogen i kirken.  

Endelig fortalte Keld Balmer, at man i Østrup har besluttet at udlægge præstegårdsjorden til skov og åbent land, når den nuværende forpagtningsaftale med en konventionel landmand udløber.  

Keld Balmer opfordrede til, at man tager et kig på Grøn Kirkes hjemmeside for mere inspiration

 Frivillighed på plejecentre

Frivillighedskonsulent  Betinna Barslund Offersen og Sognepræst Camilla Balslev.
Foto: Torkil Jensen  

Stiftsdagen sluttede med et oplæg fra Sognepræst Camilla Balslev og Frivillighedskonsulent Betinna Barslund Offersen, som fortalte om et enestående samskabelsesprojekt mellem Fyens Stift og Odense kommune.

Målet med projektet er, at få flere frivillige på plejecentrene og at skabe bedre rammer for at det frivillige arbejde. 

"Sammen ønsker vi blandt andet at øge livsglæden for plejehjemsbeboere i kommune og sogn," sagde de.

Landemode og Stiftsdag 2022

I 2022 holdes der Landemode og Stiftsdag lørdag den 24. september