Fortsæt til hovedindholdet
Landemode og Stiftdag 2024
Landemode og Stiftsdag 2023
Procession ved landemodegudstjenesten 2023

Landemodegudstjeneste og Stiftsdag 2023

Omkring 300 menighedsrådsmedlemmer og præster deltog i en festlig landemodegudstjeneste, hvor Hjallese Provstis nye provst, Finn Rønnow bliv indsat. Efterfølgende var der stiftsdag med foredrag om, hvordan gudstjenestelivet kan udvikle sig.

Præster og provster i procession

Biskop Mads Davidsen gik for første gang forrest i den højtidelige procession ind i Odense Domkirke. Ved hans side gik stiftamtmand Henrik Horster. 

Procession ved Landemodegudstjeneste 2023

Processionen er på vej fra Sankt Knudssalen til Domkirken
Foto: Lasse Skov

Procession ved Landemodegudstjeneste 2023

Provt Finn Johannes Lyngholm Rønnow på vej ind til at blive kreeret
Foto: Lasse Skov

Procession ved Landemodegudstjeneste 2023

Processionen fylder godt i bybilledet en lørdag formiddag
Foto: Lasse Skov

Procession ved Landemodegudstjeneste 2023

Forrest i processionen er biskop Mads Davidsen og stiftamtmand Henrik Horster
Foto: Lasse Skov

Procession ved Landemodegudstjeneste 2023

Processionen i Domkirken
Foto: Lasse Skov 

Landemodegudstjeneste i Domkirken

Hans Henrik Merrild tog i sin prædiken udgangspunkt i Paulus' brev til efeserne kapitel 3, vers 14 til 21. 
Foto: Lasse Skov

Provst i Langeland-Ærø Provsti, Hans Henrik Merrild holdt årets landemodeprædiken.

LÆS HELE LANDEMODEPRÆDIKEN HER

Han citerede blandt andet Martin Luther for at sige: 

”Der er ikke noget, der er så lille, at Gud ikke er endnu mindre, ikke noget så stort, at Gud ikke er endnu større; ikke noget så kort, at Gud ikke er endnu kortere; ikke noget så langt, at Gud ikke er endnu længere; ikke noget så bredt, at Gud ikke er endnu bredere; ikke noget så smalt, at Gud ikke er endnu smallere."

og fortsatte: 

"Der er altid mere at sige og erfare om Guds og Kristi kærlighed. Vi kan ikke enkeltvis rumme det, det er noget vi bringes nærmere i fællesskab med de andre, sammen med alle de hellige skal vi styrkes til at fatte så meget som muligt. Ingen af os kan fatte og forklare Guds kærlighed til bunds, men sammen med de andre kan vi forstå mere og mere."

Indsættelse af provst for Hjallese Provsti Finn Johannes Lyngholm Rønnow

Provst Finn Johannes Lyngholm Rønnow kreeres

Provst Finn Johannes Lyngholm Rønnow kreeres (Indsættes) af biskop Mads Davidsen
Foto: Lasse Skov

Finn Rønnow ønskes tillykke af biskoppen

Tillykke til stiftets nye provst, Finn Rønnow. Længst til højre står formand for stiftsrådet i Fyens Stift Mikael Krarup.
Foto: Lasse skov

Hjallese Provstis nye provst, Finn Johannes Lyngholm Rønnow blev indsat af biskop Mads Davidsen. 

LÆS HELE MADS DAVIDSENS TALE TIL FINN RØNNOW HER

Mads Davidsen beskrev i talen, hvordan Paulus giver menigheden en skideballe i sit første brev til korintherne. Men efter irettesættelsen kommer hengivelsen. Mads Davidsen sagde: 

"...Derefter kan Paulus hengive sig til kærligheden og beskrive, hvordan kærligheden til Kristus forandrer mennesker. Han beskriver den kærlighed, der skal være tilstede i menigheden. Den kærlighed der skal få menigheden til at overleve, alt det stykvise og holde helt ind i voksenlivet og frem til den yderste dag. Det er kærligheden til Kristus, den kærlighed der er tålmodig, mild, den kærlighed der ikke misunder, ikke praler, ikke bilder sig noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op.

Det er den kærlighed vi kalder for tro. Den tillidsfulde kærlighed. Og den kærlighed skal man have for at kalde sig præst, provst og biskop. Og hvis du har den tålmodige, milde og udholdende kærlighed, så vil du Finn, ligesom Paulus blive en fantastisk tjener for dine menigheder."

"Klassebilledet"

Fyens Stifts provster

Og så var Finn Rønnov klar til at komme med på billedet af Fyens Stifts provster. Forreste række fra venstre: Bente Holdgaard, Svendborg Provsti; biskop Mads Davidsen; Lone Wellner Jensen, Kerteminde-Nyborg Provsti; Domprovst Regina Ljung. Bagerste række fra venstre: Inge Dalsgaard Jensen, Midtfyn Provsti; Lars Ole Jonssen, Faaborg Provsti; Finn Rønnow, Hjallese Provsti; Hans Henrik Merrild, Langeland-Ærø Provsti; Peter Lind, Middelfart Provsti og Ole Hyldegaard Hansen, Assens Provst (Keld Balmer, som er provst i Bogense Provsti mangler på billedet)
Foto: Lasse Skov 

Fyens Stifts provster samt stiftamtmande Henrik Horster

Fyens Stifts biskop og provster samt stiftamtmand Henrik Horster, som står øverst i billedet
Foto: Lasse Skov

Procession Landemodegudstjeneste3 foto Lasse skov

Procession Landemodegudstjeneste 2023 
Foto Lasse skov

Procession Landemodegudstjeneste

Procession Landemodegudstjeneste 2023 
Foto Lasse skov

Procession Landemodegudstjeneste

Procession Landemodegudstjeneste 2023 
Foto Lasse skov

Stiftsdagen 2023

Biskop på talerstolen til Landemode

Biskop Mads Davidsen på talerstolen 
Foto: Marianne Hyrlov

I sin tale til de omkring 300 deltagere i stiftsdagen takkede biskop Mads Davidsen menighedsrådsmedlemmerne for deres arbejde, og samtidig opfordrede han til, at man gør en stor indsats for at "prikke" kandidater til menighedsrådsvalget i efteråret 2024 

LÆS HELE MADS DAVIDSENS TALE HER

Han sagde blandt andet: 

"Det er jer, der skal have æren for alle de gode historier om kirken. Det høje medlemstal i Folkekirken, som er langt højere i Danmark end i nogen af vores søsterlande. En kirke der forvalter kulturarv, der forvalter en stolt tradition af alt fra kirkekunst til korsang samtidig med, at I skaber de gode rammer om forkyndelse og gudstjeneste.

Det er den smukke arv, som vi skal give videre til de kommende generationer. Vi står overfor et afgørende menighedsrådsvalg i 2024. Det er alle os her i salen, der skal tage et ansvar op til det kommende valg. Vi skal spørge naboen, fortælle om menighedsrådsarbejdet i lokalsamfundet, prikke en god ven.

Foredrag om gudstjenestelivet

Jette Marie Bendixen Rønkilde

Lektor ved FUV Jette Marie Bendixen Rønkilde fortalte blandt andet om de muligheder, menighedsråd og præster har for at sætte præg på gudstjenesten
Foto Marianne Hyrlov

Lektor ved FUV Jette Marie Bendixen Rønkilde holdt foredrag om gudstjenesten. Hun tog udgangspunkt i, at en gudstjeneste er en samtale mellem Gud og mennesker, at en gudstjeneste kan ikke fejres uden en menighed, og at en gudstjeneste skal styrke vores gudsforhold og vores tro. 

SE JETTE MARIE BENDIXEN RØNKILDES SLIDES HER

Jette Marie Bendixen Rønkilde sagde, at vi har pligt til at arbejde med gudstjenesten lokalt, og hun understregede, at der er mange valgmuligheder bygget ind i det autoriserede ritual. Altså valgmuligheder, som menighedsråd og præster kan benytte sig af uden at spørge hverken provst eller biskop. 

Hun opfordrede sammen med biskop Mads Davidsen til, at man lokalt tager fat på samtalen om, hvordan man gerne vil have sin gudstjeneste - og at man henvender sig til provst og biskop, hvis man har ønsker, der går ud over det autoriserede ritual.  

Fra Landbrugsjord til rekreative områder og biodiversitet

Carsten Plagborg, formand for Øster Skerninge Menighedsråd fortalte, hvordan kirken og dens omgivelser kan blive et aktivt sted for både de lokale og de besøgende, samtidig med at biodiversiteten øges.
Foto: Marianne Hyrlov

Stiftsdagen sluttede med tre skarpe indlæg om kirkelivet på Fyn. Carsten Plagborg fra Øster Skerninge Menighedsråd fortalte om, hvordan man langsomt men sikkert gør kirkens jord til rekreative områder, samtidig med at man giver naturen en hjælpende hånd. 

Der er lavet et stort shelter i kirkens æblelund, hvor der allerede nu har været 250 overnatninger i år, en kirkesti blev indviet for 14 dage siden, og en blomstereng på 1000 kvm øger biodiversiteten.

Næste skridt bliver at give kirkegården et eftersyn. For målet for Øster Skerninge Menighedsråd er at blive en CO2 neutral kirke.   

Teologisk Undervisning Fyn

Hanne Wolfsberg

Hanne Wolfsberg, som er formand for menighedsrådet i Horne, fortalte om sit udbytte af at deltage i "Teologisk Undervisning Fyn"
Foto: Marianne Hyrlov

Hanne Wolfsberg fortalte om Teologisk Undervisning Fyn, som er et undervisningsforløb for alle, der har lyst til at dykke dybere ned i teologiens forunderlige verden.

LÆS MERE OM TEOLOGISK UNDERVISNING FYN HER

"Hvis man skal bevæge et menneske, skal man møde det, der hvor det er - og det har jeg oplevet flere gange på kurset," sagde Hanne Wolfsberg, som roste undervisningen. 

"Undervisningen løfter os - for vi forstår mere i fællesskab end alene," sagde hun.

Konfirmander: Kirkens guldreserve!

Religionspædagogisk konsulent Hanne Uhre Hansen opfordrede til, at man ser konfirmanderne som fremtidens menighed. 
Foto: Marianne Hyrlov

"Vi har en helt vild indflydelse på unge mennesker i de år, hvor de bliver formet!" 

Med de ord opfordrede religionspædagogisk konsulent Hanne Uhre Hansen de fynske menighedsråd og præster til at betragte konfirmanderne som en vigtig del af sognenes ungdomsarbejde - og ikke et besværligt appendix. 

"Næsten tre ud af fire unge bliver konfirmeret, og konfirmationstiden er afgørende for de unges fremtidige forhold til folkekirken. Om de døber deres børn, forbliver medlemmer osv.," sagde Hanne Uhre Hansen. 

Samtidig slog hun fast, at de unge er fremragende ambassadører for folkekirken. 

"De tilfører en uperfekthed til de pæne gudstjenesteliv," smilede hun. 

Årets stiftsbog: Kirkens mange sprog

Forside af Stiftsbog 2023

Forsiden af Fyens Stifts stiftsbog 2023

Stiftsdagen sluttede med udlevering af årets stiftsbog.

LÆS STIFTSBOGEN HER