Fortsæt til hovedindholdet
Landemode og Stiftdag 2024
Landemode / Stiftsdag 2016

Landemode og
Stiftsdag 2016

Se billederne fra stiftsdagen

På gensyn til landemode og stiftsdag lørdag den 30. september 2017

Domkirken

Flaget var hejst til landemodegudstjeneste den 24. september i solskin

Hyggesnak før gudstjenesten

Så nærmer klokken sig 10.00

Provster i procession

Processionen med Biskop Tine Lindhardt og Stiftamtmand Helle Haxgart i spidsen er på vej til Odense Domkirke

Har vi alle med?

Biskop, stiftamtmand, provster, præster og emeriti i procession

Provster i procession

Næsten klar

Det er OK at vente, når solen skinner

Værsgo at gå ind

Provster i procession

En fyldt domkirke venter

Ved landemodegudstjenesten blev Regina Ljung kreeret til domprovst over Fyens Stift

370 menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og deres ægtefæller og kærester deltog i Stiftsdagen efter landemodegudstjeneste

Bertel Harder

Kirke- og kulturminister Bertel Haarder talte over emnet "Luthers revolutionære reformation". 

Og så var det biskoppens tur

Biskop Tine Lindhardt fortalte om årets gang i Fyens Stift. 

Folk i sal

Stiftsrådsformand Erik Vind berettede om Stiftsrådets aktiviteter og initiativer 

Domprovst Regina Ljung opfordrede alle til at deltage i dåbsmessen den 11. og 12. november 2016

Folk i sal

Til slut fortalte tovholderne for reformationsjubilæet i Fyens Stift, Torkil Jensen og  Rikke Gotfredsen om de store begivenheder på Fyn i forbindelse med reformationsfejringen i 2017

Program - billede af døbefont

Program for Landemode og Stiftsdag 2016