Aktiviteter
Landemode og Stiftsdag

Landemode/Stiftsdag 2019

Alle præster, menighedsrådsmedlemer og ansatte i sogne og provstier på Fyn inviteres til Landemodegudstjeneste i Odense Domkirke lørdag den 28. september kl. 10.30 med efterfølgende frokost og Stiftsdag i ”Odeon” i Odense.

Tilmeldingsfrist er den 16. september

Tilmelding for menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd her

Tilmelding for præster, provster og emeriti her

Ved Landemodegudstjenesten kreeres den nye provst for Svendborg Provsti.

Prædikant ved gudstjenesten er provst Lone Wellner Jensen, Kerteminde.

Årets hovedtaler på Stiftsdagen er forfatter Ida Jessen, som fortæller om sin bog Bibelhistorier.

Under biskoppens beretning fortæller jeg om årets gang i stiftet og kommer blandt andet ind på drøftelserne om gudstjeneste, dåb og nadver. Et andet tema vil være det gode præsteembede og nogle af de perspektiver, jeg ser tegne sig for, hvordan vi kan arbejde på at få gode attraktive præsteembeder på Fyn også i fremtiden, så vi fortsat kan have og få gode præster.

Det musikalske indslag leveres af duoen Lunau og Sund.

Det koster ikke noget at deltage, og vi regner med, at Stiftsdagen slutter lidt før kl. 16. Det endelige program kommer snarest her på siden. 

I er som tidligere år meget velkomne til at tage jeres partner/ægtefælle med!

NB: Fra kl. 10 er der mulighed for omklædning i Sct. Knuds salen ved Odense Domkirke til processionen for præster, provster og emeriti.

Venlig hilsen

Stiftsrådsformand Erik Vind og Biskop Tine Lindhardt