Landemode og Stiftsdag 2020
Landemode / Stiftsdag 2016

Landemode og
Stiftsdag 2016

Se billederne fra stiftsdagen

På gensyn til landemode og stiftsdag lørdag den 30. september 2017

Flaget var hejst til landemodegudstjeneste den 24. september i solskin

Hyggesnak før gudstjenesten

Så nærmer klokken sig 10.00

Processionen med Biskop Tine Lindhardt og Stiftamtmand Helle Haxgart i spidsen er på vej til Odense Domkirke

Har vi alle med?

Biskop, stiftamtmand, provster, præster og emeriti i procession

Næsten klar

Det er OK at vente, når solen skinner

Værsgo at gå ind

En fyldt domkirke venter

Ved landemodegudstjenesten blev Regina Ljung kreeret til domprovst over Fyens Stift

370 menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og deres ægtefæller og kærester deltog i Stiftsdagen efter landemodegudstjeneste

Kirke- og kulturminister Bertel Haarder talte over emnet "Luthers revolutionære reformation". 

Og så var det biskoppens tur

Biskop Tine Lindhardt fortalte om årets gang i Fyens Stift. 

Stiftsrådsformand Erik Vind berettede om Stiftsrådets aktiviteter og initiativer 

Domprovst Regina Ljung opfordrede alle til at deltage i dåbsmessen den 11. og 12. november 2016

Til slut fortalte tovholderne for reformationsjubilæet i Fyens Stift, Torkil Jensen og  Rikke Gotfredsen om de store begivenheder på Fyn i forbindelse med reformationsfejringen i 2017

Program for Landemode og Stiftsdag 2016