Aktiviteter
Møder og kurser

Møder og kurser
i Fyens Stift

15
jan

Kursus for formand og næstformand

Underviser:Stiftskontorchef Asger Gewecke. Formål:At gøre formand & næstformand bedre rustet til varetagelse af deres rolle Se mere her

24
jan

Nytårskur i Odense Domkirke

05
feb

Med samtalen på arbejde. Kursus for præster

Den daglige kommunikation på arbejdet er grundlæggende for at opbygge nogle livgivende relationer og kulturer, som understøtter trivsel for den enkelte og for arbejdspladsen. Forudsætningen for at etablere den gode samtale i mødet med samarbejdspartnere indenfor kirkeverden, er at være nærværende, at kunne forstå og respektere hinandens forskelligheder, at kunne lytte og stille åbne spørgsmål og ikke mindst af alt arbejde refleksivt med sig selv og sit sprog. Læs mere her

06
feb

Kursus for kontaktpersonen - og andre interesserede

Underviser:Chefkonsulent og souschef Pernille Hach Formål:At gøre kontaktpersonen og deres stedfortrædere bedre rustet til varetagelse af deres rolle og give dem nogle redskaber dertil Læs mere her

19
feb

Hvordan kommunikerer kirken med dem, der bor i sognet?

Undervisere: Eva Kristina Mikkelsen, menighedsrådsformand i Tved og ejer af mediebureauet ”1:30 kommunikation” Marianne Hyrlov, presse- og kommunikationsmedarbejder i Fyens Stift Få ideer til, hvordan I når længere ud med din kirkes gode historier, så kirken bliver mere synlig i samfundet. Læs mere her

27
feb

Hvordan bruger vi kirkerummet - nu og i fremtiden?

Fyens Stiftsråd og biskop Tine Lindhardt inviterer provstiudvalgsmedlemmer, menighedsrådsmedlemmer, stiftsrådsmedlemmer og præster til konference om brug af kirkens rum. Kom til en inspirerende aften med fokus på, hvad vi kan og vil bruge kirkerummet til. Læs mere og tilmeld dig her

23
mar

Temadag: Hvem ejer gudstjenesten?

Gudstjenesten er sognets grundpille som en gentagende begivenhed søndag efter søndag – sådan har det været i hundrede af år! Men hvordan er ’ejerforholdet’ til gudstjenesten? Hvem bestemmer? Er det kirkeministeren eller biskoppen? Er det sognets præst? Er det menighedsrådet? Og hvordan skal vores gudstjeneste se ud i fremtiden? Hvor meget skal ligge fast og være autoriseret og hvor meget skal man lokalt frit kunne bestemme? Det er en uhyre vigtig debat for alle at tage del i. Derfor holder vi en temadag om gudstjeneste og autorisation, hvor vor Biskop, Tine Lindhardt, vil være at finde iblandt en gruppe af kompetente oplægsholdere. Navne følger i løbet af efteråret på Den digitale arbejdsplads. Læs mere her