Aktiviteter
Møder og kurser

Møder og kurser
i Fyens Stift

22
okt

Skandinavisk Religionsdialog og konference

RITUALER OG RELIGONSMØDE - når religionsmøder flytter ind i kirkerummet Et stigende antal familier rummer i dag forskellige religiøse identiteter. Disse familier er i høj grad også en del af de evangelisk-lutherske folkekirkens virkelighed i de skandinaviske lande. Hvad stiller folkekirkerne op med disse forandrede vilkår? Arrangør: Folkekirke & Religionsmøde i samarbejde med religionsmødeinstitutioner i Svenska Kyrkan og Den Norske Kirke. Pris: Kr. 3.450 som inkluderer overnatning, mad og konferenceafgift. Se mere og tilmeld på: https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/d/7/0/d/d70d39397aa23c1b1db3ce338b83e5ae2f8e2c4d/Skandinavisk%20Religionsdialog%20Konference%202018_web_7.pdf

23
okt

Skandinavisk Religionsdialog og konference

RITUALER OG RELIGONSMØDE - når religionsmøder flytter ind i kirkerummet Et stigende antal familier rummer i dag forskellige religiøse identiteter. Disse familier er i høj grad også en del af de evangelisk-lutherske folkekirkens virkelighed i de skandinaviske lande. Hvad stiller folkekirkerne op med disse forandrede vilkår? Arrangør: Folkekirke & Religionsmøde i samarbejde med religionsmødeinstitutioner i Svenska Kyrkan og Den Norske Kirke. Pris: Kr. 3.450 som inkluderer overnatning, mad og konferenceafgift. Se mere og tilmeld på: https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/d/7/0/d/d70d39397aa23c1b1db3ce338b83e5ae2f8e2c4d/Skandinavisk%20Religionsdialog%20Konference%202018_web_7.pdf

24
okt

Skandinavisk Religionsdialog og konference

RITUALER OG RELIGONSMØDE - når religionsmøder flytter ind i kirkerummet Et stigende antal familier rummer i dag forskellige religiøse identiteter. Disse familier er i høj grad også en del af de evangelisk-lutherske folkekirkens virkelighed i de skandinaviske lande. Hvad stiller folkekirkerne op med disse forandrede vilkår? Arrangør: Folkekirke & Religionsmøde i samarbejde med religionsmødeinstitutioner i Svenska Kyrkan og Den Norske Kirke. Pris: Kr. 3.450 som inkluderer overnatning, mad og konferenceafgift. Se mere og tilmeld på: https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/d/7/0/d/d70d39397aa23c1b1db3ce338b83e5ae2f8e2c4d/Skandinavisk%20Religionsdialog%20Konference%202018_web_7.pdf

10
nov

Temadag: Kirken og det omliggende Samfund

Læs mere her

15
jan

Kursus for formand og næstformand

Underviser:Stiftskontorchef Asger Gewecke. Formål:At gøre formand & næstformand bedre rustet til varetagelse af deres rolle Se mere her

24
jan

Nytårskur i Odense Domkirke

06
feb

Kursus for kontaktpersonen - og andre interesserede

Underviser:Chefkonsulent og souschef Pernille Hach Formål:At gøre kontaktpersonen og deres stedfortrædere bedre rustet til varetagelse af deres rolle og give dem nogle redskaber dertil Læs mere her

19
feb

Hvordan kommunikerer kirken med dem, der bor i sognet?

Undervisere: Eva Kristina Mikkelsen, menighedsrådsformand i Tved og ejer af mediebureauet ”1:30 kommunikation” Marianne Hyrlov, presse- og kommunikationsmedarbejder i Fyens Stift Få ideer til, hvordan I når længere ud med din kirkes gode historier, så kirken bliver mere synlig i samfundet. Læs mere her

23
mar

Temadag: Hvem ejer gudstjenesten?

Gudstjenesten er sognets grundpille som en gentagende begivenhed søndag efter søndag – sådan har det været i hundrede af år! Men hvordan er ’ejerforholdet’ til gudstjenesten? Hvem bestemmer? Er det kirkeministeren eller biskoppen? Er det sognets præst? Er det menighedsrådet? Og hvordan skal vores gudstjeneste se ud i fremtiden? Hvor meget skal ligge fast og være autoriseret og hvor meget skal man lokalt frit kunne bestemme? Det er en uhyre vigtig debat for alle at tage del i. Derfor holder vi en temadag om gudstjeneste og autorisation, hvor vor Biskop, Tine Lindhardt, vil være at finde iblandt en gruppe af kompetente oplægsholdere. Navne følger i løbet af efteråret på Den digitale arbejdsplads. Læs mere her