Møder og kurser
Bæredygtighed på kirkegården
Kursusdag den 22. september

Bæredygtighed på kirkegården

Velkommen til en spændende kursusdag med fokus på bæredygtighed på kirkegården. 

På dagen vil Kirkegårdskonsulent Fanny Møller igennem flere oplæg inspirere til at opnå en mere bæredygtig drift af kirkegården med fokus på en øget biodiversitet, brug af ressourcer og minimering af miljøbelastning. 

Derudover vil deltagere blive introduceret til tjeklisten for Grønne Kirkegårde.

Kirkediget Østrup Kirke

Staude plukkebed

Naturgræs foran kirken

Hvem: 

Målgruppen er kirkegårdsledere, gravere og gravermedhjælpere, samt kirkeværger eller andre menighedsrådsmedlemmer med ansvar for kirkegården. 

Max antal deltagere er 75, og man får plads efter først-til-mølle-princippet. (Det prioriteres, at der er repræsentanter fra så mange sogne som muligt, derfor kan det blive nødvendigt at begrænse antallet af tilmeldte pr. sogn til 2 eller 3 deltagere.)

Hvor

Kursusdagen foregår i Østrup forsamlingshus, Strøbyvej 51, 5450 Otterup, og på Østrup kirkegård

Hvornår:

Onsdag den 22. september 2021 kl. 9.45-15.00. Vi vil tage de nødvendige Corona forholdsregler og sørger for afstand og håndhygiejne.

Pris:

Kursusdagen er gratis

Tilmelding

 Tilmelding sker ved at udfylde formularen her senest d. 17. september.

Ved spørgsmål om kurset 

kontakt Jonatan på jhg@danskekirkersraad.dk

Program for kursusdagen

Kl. 09.45       Kaffe og rundstykker

Kl. 10.00       Velkomst og introduktion til dagen

Kl. 10.10       Kort præsentation af kursusdeltagerne

Kl. 10.15       Præsentation af Grøn Kirke netværket og Grøn Kirkegård tjeklisten

Kl. 10.30       Introduktion: Hvad er en grøn kirkegård, og hvorfor skal man beskæftige sig med det?

Kl. 10.50       Oplæg 1. Biodiversitet; Æstetik, muligheder og udfordringer ved at lade gro vildt.

Kl. 11.30       Frokost – Der serveres frokost til alle deltagere.

Kl. 12.15       Oplæg 2. Bæredygtige arbejdsmetoder: Differentiering af pleje, begrænsning af gasbrænding, mv.

Kl. 12.45       Kirkegårdsvandring rundvisning om de grønne initiativer på Østrup kirkegård.

Kl. 14.00       Kaffe og kage

Kl. 14.15       Oplæg 3 Cirkularitet på kirkegården: Brug af blomster og afklip i kirken og på kirkegården, strækning af blomstringssæsonen, genbrug frem for affald mv.

Kl. 14.25       Oplæg 4, Samarbejde mellem kirkegårde; deltidsansatte, maskinfælleskaber mv.

Introduktion til erfagrupper

Kl. 14.45       Refleksion: Hvad har vi lært, hvad tager vi med hjem?

Kl. 15.00       Tak for i dag