Møder og kurser
Børnekonfirmandundervisning og salmesang med børn

Børnekonfirmand-undervisning & salmesang med børn

FUV Stiftskursus 2020

Fyens Stift den 21. oktober kl. 10-15

FUV Stiftskursus 2020 sætter i år fokus på børn gennem undervisning og salmesang.

På baggrund af et nyt udviklingsarbejde vil kursusdagen byde på ny inspiration til børnekonfirmandundervisningen. Med 25 år på bagen kan der være brug for at se med nye øjne på børnekonfirmandundervisningen – en af de folkekirkelige succeshistorier. Der vil være inspiration til, hvordan vi rekrutterer og motiverer børnene i sognet til at deltage i børnekonfirmandundervisningen, ligesom vi kommer omkring, hvad den gode børnekonfirmandundervisning skal bestå af for at være et attraktivt tilbud for børn i dag. Vi tager udgangspunkt i den viden, vi har om børn i 3.-4. klasses alderen og de erfaringer, vi har indsamlet det seneste år.

Denne del af kurset varetages af Hanne Høgild, teologisk medarbejder i Konfirmandcenteret, FUV.

Børnegudstjenester er populære i landets kirker. Gudstjenesterne er vigtige, for her får vi ikke bare næste generations kirkegængere i tale, men også deres forældre. Salmerne er især vigtige, fordi de ofte hænger ved i mange år frem. Vi kommer omkring spørgsmål som: Hvor findes de gode børnesalmer? Hvad gør egentlig en børnesalme god? Hvordan kommer vi i gang med at synge salmer med børn? Og hvordan sikrer vi, at de kvalitetskriterier, vi normalt har for vores gudstjenester, for så vidt angår teologi, poesi og musik, også opretholdes i børnegudstjenesterne?

Vi vil i dagens løb synge os igennem en hel masse nye og gamle børnesalmer.

Denne del af kurset varetages af Simon Emil Koefoed, sognepræst i Brabrand Kirke, og Martin Lysholm Hornstrup, organist i Gellerup Kirke, begge medlemmer af Forum for Børnesalmer.

Dagen vil foregå i en vekselvirkning imellem de to emner børnekonfirmandundervisning & salmesang med børn.

Der vil blive serveret kaffe og frokost i dagens løb.

Vi opfordrer til, at både præster, organister og kirke- og kulturmedarbejdere fra samme sogn deltager, så man sammen kan opbygge ny viden og inspiration til den fælles opgave det er at undervise og synge med børn i kirken.

Praktiske oplysninger

Tilmelding til:

Hanne Uhre Hansen

huh@km.dk

Tilmeldingsfrist:

21. oktober

Deltagere:

Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Kursussted:

Skt. Knudssalen ved Odense Domkirke

Pris:

Gratis

Kurset arrangeres af:      

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter.