Møder og kurser
Få styr på personalepolitikken

Få styr på personalepolitikken

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 18 - 21 
I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense

En fælles personalepolitik skaber tydelighed og et fælles billede af, hvordan 
personaleforholdene er og skal være i jeres kirke.

Men hvordan udarbejder man en personalepolitik?

Hvilke værdier er vigtige for jer?

Hvordan kommer I i gang med arbejdet?

Det er arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar for det personalepolitiske arbejde. Uden jeres engagement og opbakning vil den lokale personalepolitik ikke få den nødvendige forankring og gennemslagskraft.

På dette kursus kan I blive klogere på, hvorledes I påbegynder og vedligeholder en personalepolitik.

FORMÅL 
Det er målet, at I efter endt kursus har mod på at gå i gang med udarbejdelse 
af den lokale personalepolitik.

MÅLGRUPPE 
Kurset er for kontaktpersoner og andre fra menighedsrådet, der har interesse 
for personalepolitik.

INDHOLD 
Kurset påbegyndes med en introduktion til emnet personalepolitik; hvorfor er det vigtigt?

Hvad bliver mere tydeligt, når vi har en personalepolitik? Hvilke fald grupper er der?

Herefter gives eksempler på politikker indenfor relevante områder. Dette er bl.a.:

  • Kommunikation og de gode samarbejdsrelationer
  • Information og mødestruktur
  • Medarbejderudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejde og familieliv
  • Ferie og sygdom
  • Alkohol, rusmidler og rygning

Til sidst gennemgås konkrete redskaber til, hvordan I som arbejdsgiver går i gang med at udvikle den lokale personalepolitik og hvordan I og medarbejderne kan understøtte de gode intentioner i personalepolitikken, så politikken bliver et nærværende og konstruktivt arbejdsredskab, der medvirker til skabelsen af en god arbejdsplads med et inspirerende arbejdsmiljø.

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og to sandwich. Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 1. november 2019 til Fyens Stifts menighedsrådsforenings kasserer Finn Poulsen, Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Antal deltagere: min 10 - max. 30 på kurset.