Møder og kurser
Homiletisk netværk præsenterer:

Homiletisk netværk præsenterer:

Foredrag ved Helle Christiansen: Trinitatistidens prædikentekster

Torsdag den 13. oktober kl. 10.30 – 13.00 i Sankt Knudssalen ved Odense Domkirke

Helle Christiansen

Helle Christiansen

Gudstjenesten hver søndag rummer et enestående møde med den korsfæstede og opstandne frelser i forkyndelsen, ord og sakramenter. Men det enestående i den enkelte dag føjes også sammen med tidens andre søn- og helligdage i historiske, lange bølger, der kaster lys og farvesætter fra forskellige vinkler. Det gentagne og det enestående er forenet i gudstjenesten.

Tekstrækkens lange forbindelseslinjer i kirkens historie er som en solid, lodret pælerod. Samtidig har hver gudstjeneste som konkret begivenhed rodfæste horisontalt i rummet og i musikken, når den finder sted, og i de konkrete menneskers liv og vilkår, som på denne dag er samlet.

I den lange, fortløbende nummerering af søndagene i trinitatistiden findes flere indbyrdes sammenhængende grupper af søndage, som vi vil se på, herunder den kommende sidste del af kirkeårstiden og dets tale ind i klangen af vores nutid.

Tilmeld dig her: