Møder og kurser
Inspiration til at synge sange med konfirmander
Konfirmander der synger

Syng med!

Inspiration til at synge salmer med konfirmander

FUV Stiftskursus 2021 
Fyens Stift den 10. novmber kl. 10-14

En ikke uvæsentlig del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Når konfirmander synger sammen, kan de opleve et fællesskab, hvor de for et øjeblik har et fælles sprog.

Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en mere kropslig måde. Det kræver ikke særlige kompetencer at være med, og alle kan få nye redskaber med hjem.

Dagen varetages af Christine Toft Kristensen, der er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har gennem mange år arbejdet med formidling af salmer til blandt andre konfirmander, ligesom hun underviser i at synge salmer med konfirmander på pastoralseminarierne. Christine er også redaktør og medforfatter til bøgerne Babysalmesang med mere og Kirke med demensramte, som begge er udkommet på forlaget Eksistensen.

Der vil blive serveret frokost og kaffe i dagens løb.

Kurset henvender sig til både præster, organister, musikpædagoger og kirke- og kulturmedarbejdere. Vi opfordrer til, at ansatte fra samme sogn deltager i kurset og får fælles ny viden og redskaber med hjem.

Praktiske oplysninger

Tilmelding til:  
Hanne Uhre Hansen, huh@km.dk 

Tilmeldingsfrist: 
1. november 2021

Deltagere: 
Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre kirkelige undervisere.

Kursussted: 
Ringe Kirke sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe 

Pris:
Gratis

Kurset arrangeres af:       
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske stiftsudvalg og stiftskonsulenter.