Møder og kurser
Introkursus for nyansatte forår 2021

Introkursus for nyansatte 

Til menighedsrådene i Haderslev, Fyns og Ribe Stifter

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte inden for mange faggrupper.

For at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirkens helhed, har en arbejdsgruppe bestående af de faglige organisationer og med Kirkeministeriet i spidsen, udviklet et introduktionskursus.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Der vil blive udstedt et deltagerbevis.

I første halvår 2021 udbydes følgende kursus:

  • Torsdag den 4. februar ONLINE kursus
  • Torsdag den 29. april i Harte Sognegård (kurset er overtegnet. Ret venligst henvendelse til Ribe Stift kmrib@km.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste)

Kurset begynder kl. 8.30 og afsluttes kl. 17.30. Deltagelse i kurset er gratis, og der er fuld forplejning hele dagen. Arbejdsgiveren skal betale løn og udgifter til transport.

Indhold

Kurset vil byde på en gennemgang af emnerne:

Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke

  • Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser
  • Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra?
  • Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
  • Sognet som en del af en sammenhæng

Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte senest den 18. januar 2021 og den
12. april 2021.
Tilmelding skal foretages her

Der vil ca. 14 dage før blive sendt en bekræftelse til deltagerne.

Vedhæftede program med praktiske oplysninger bedes udleveret til deltageren/deltagerne. Evaluering af kursusdagen foregår elektronisk.

Læs brev til deltagere med programfor dagen her

Ring meget gerne til nedenstående kursuskoordinatorer, hvis der er spørgsmål til det fremsendte. 

Sussie Glud Viig – direkte 76885631 eller sgv@km.dk
Jette Jepsen – direkte 76885630 eller jej@km.dk

Med venlig hilsen
Haderslev, Fyn og Ribe Stifter