Møder og kurser
Introkursus for nyansatte i folkekirken nov. 2022
for Haderslev, Fyn og Ribe Stifter

Introkursus for nyansatte

Torsdag den 24. november 2022 kl. 08:30 til 17:00 i Harte Kirkecenter.

Kære deltager

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset.

Praktiske oplysninger

Tilmelding
Din arbejdsgiver skal orienteres om tilmeldingen, som skal ske senest den 10.november 2022 Via linket her

Du vil 7 dage før kursus start modtage en mail med et opdateret program, venligst oplys deltagerens tilgængelige mailadresse ved tilmeldingen.

Betaling
Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen inkl. en sandwich til afslutning. Har du særlige hensyn, der skal tages til forplejningen, bedes du oplyse dette ved tilmelding, og vi vil forsøge, om vi kan efterkomme dem.
Din løn og udgiften til transport betales af arbejdsgiveren.

Kurset afholdes på Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding.

Afbud
Meddeles så tidligt som muligt, da der muligvis er oprettet en venteliste. Afbud skal meddeles til din arbejdsgiver samt til Jette Jepsen, Ribe Stift på tlf nr. 24422891 eller jej@km.dk eller på dagen til Sussie Glud Viig tlf nr. 24227649 eller sgv@km.dk

Deltagerbevis
Deltagerbevis vil blive udleveret på dagen.

Kursussekretariat
Spørgsmål vedr. kursets afholdelse kan rettes til Ribe Stift
Jette Jepsen og Sussie Glud Viig.

Program:

Kl. 08.30 – 08:50: kaffe og rundstykker

Kl. 08.50 – 09.10: Velkomst, praktiske oplysninger og præsentationsrunde

Kl. 09.10 – 09.50: Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke  v/Ole Hyldegaard Hansen, provst i Assens provsti

Kl. 09.50 – 10.00: Pause

Kl. 10.00 – 10.30: Folkekirkens opbygning 

v/ Sussie Glud Viig, stiftsfuldmægtig i Ribe Stift

Kl. 10.30 – 10.40: Pause 

Kl. 10.40 – 11.20: Folkekirkens opbygning og hvor kommer pengene fra?   v/ Sussie Glud Viig, stiftsfuldmægtig i Ribe Stift (fortsat)

Kl. 11.20 – 11.30: Pause

Kl. 11.30 – 12.30: Sognet som en del af en sammenhæng
v/ Dorte Volck Paulsen, provst i Vejle provsti

Kl. 12.30 – 13.15: Frokost

Kl. 13.15: Vi går over til Harte kirke

Kl. 13.20 – 14.10: Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og      begravelser
v/Birgitte Rosager Møldrup, Sogne-og Migrantpræst i Haderslev Stift.

Kl. 14.10 – 14.25: Tilbage til sognegården og pause

Kl. 14.25 – 15.30: Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
v/ Sanne Fonnesbæk, stiftsfuldmægtig i Fyens Stift

Kl. 15.30 – 15.45: Pause

Kl. 15.45 – 17.00: Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (forsat)
    v/ Sanne Fonnesbæk, stiftsfuldmægtig i Fyens Stift

Kl. 17.00: Link til Evalueringsskema fremsendes og udfyldes efter kurset.
    Afslutning m/sandwich, som kan tages med på vejen hjem. 
     (ændringer til programmet kan forekomme)