Møder og kurser
Introkursus for nyansatte i Haderslev, Fyn og Ribe Stifter
For Haderslev, Fyn og Ribe Stifter

Introkursus for nyansatte

Torsdag den 14. oktober 2021og torsdag den 2.december 2021 
kl. 08:30 til 17:30 i Harte Kirkecenter.

Kære deltager

Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner rammen om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken også en professionel arbejdsplads for tusindevis af ansatte indenfor mange faggrupper. Det er derfor kursets formål at give nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.

Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset.

Praktiske oplysninger

Tilmelding
Din Arbejdsgiver skal orienteres om tilmeldingen som skal ske senest inden den 30/9-2021 og den 18/11-2021 via Linket her . 
Du vil senest 7 dage før kurset modtage en bekræftelse på din deltagelse, venligst oplys deltagerens tilgængelige mail-adresse ved tilmeldingen.

Betaling
Deltagelse i kurset er gratis. Der er fuld forplejning hele dagen inkl. en sandwich til afslutning. Har du særlige hensyn, der skal tages til forplejningen, bedes du oplyse dette ved tilmelding, og vi vil forsøge, om vi kan efterkomme dem.
Din løn og udgiften til transport betales af arbejdsgiveren.

Kurset afholdes på Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding.

Afbud
Afbud meddeles så tidligt som muligt, da der muligvis er oprettet en venteliste. Afbud skal meddeles til din arbejdsgiver samt til Jette Jepsen, Ribe Stift på tlf nr. 76885630 eller jej@km.dk eller på dagen til Sussie Glud Viig tlf nr. 76885631 eller sgv@km.dk

Deltagerbevis
Deltagerbevis vil blive udleveret efter evalueringen.

Kursussekretariat
Spørgsmål vedr. kursets afholdelse kan rettes til Ribe Stift, Sussie Glud Viig og
Jette Jepsen

Klik på krydset

Program


Kl. 08.30 – 08:45 kaffe og rundstykker

Kl. 08.45 – 09.10 Velkomst, praktiske oplysninger og                             præsentationsrunde

Kl. 09.10 – 09.50  Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke
v/provst i Assens provsti Ole Hyldegaard Hansen

Kl. 09.50 – 10.00  pause

Kl. 10.50 – 11.40  Folkekirkens opbygning og ’hvor kommer pengene fra?
v/ Sussie Glud Viig, stiftsfuldmægtig i Ribe Stift

Kl. 11.40 – 10.50  Pause

Kl. 10.50 – 11.20  Folkekirkens opbygning og ”hvor kommer pengene fra” (forsat)

Kl.11.20 – 11.30  Pause

Kl. 11.30 – 12.30 Sognet som en del af en sammenhæng
v/ Dorte Volck Paulsen, provst i Vejle provsti

Kl. 12.30 – 13.10 Frokost

Kl. 13.10 Vi går over til Harte kirke

Kl. 13.15 – 14.05  Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og     begravelser
v/Birgitte Rosager Møldrup, Sogne-og Migrantpræst i Haderslev Stift.

Kl. 14.05 – 14.25  Tilbage til sognegården og pause

Kl. 14.25 – 15.30  Folkekirken som vores fælles arbejdsplads
v/Sanne Fonnesbæk, Stiftsfuldmægtig i Fyens Stift

Kl. 15.30 – 15.45  Pause

Kl. 15.45 – 17.00  Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (forsat)

Kl. 17.00 – 17.30  Udfyldelse af evalueringsskema og afslutning med sandwich

 

(Programmet er foreløbigt – små ændringer kan forekomme)