Møder og kurser
Kend din stemme
Workshop for præsterne i Fyns stift:

Stemmen, talesproget, formidlingen og tilstedeværelsen 

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 10 til 15

At formidle en tekst og formidle et budskab, er en fin balance mellem tilstedeværelse i situationen og stemmens værktøjer, samt det at kunne tilpasse begge til rummet akustik og situationens omstændigheder.

På denne workshop arbejder vi både med tilstedeværelsen i præstens arbejdssituationer og stemmen i talesproget.

Undervisere:

Skuespiller, underviser, lektor og uddannelsesansvarlig på DDSKS Odense, Mette Frank, samt talelærer og studielektor på DDSKS Odense, Nini Matessi Schou.

Mette Frank 
Foto: Nikolai Østergaard

Nini Matessi Schou. Privatfoto

Vi vil arbejde med:

  • tekst og oplæsning
  • stemmebrug, både generelt og individuelt
  • brug af rummets akustik
  • den formidlende proces

Sted: 

Vi mødes i Gråbrødre Klosterkirke kl. 10. Efter frokost i Stiftets lokaler fortsætter vi om eftermiddagen i Odense Domkirke, således at man kan prøve sin stemme af under forskellige forhold.

Kurset er gratis. 

Nærmere oplysning og tilmelding til uddannelseskonsulent Torkil Jensen toje@km.dk.