Møder og kurser
Kursus for kontaktpersonen

Kursus for kontaktpersonen - og andre interesserede

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 18 – 21

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense

I samarbejde med Fyens Stift

Underviser: Chefkonsulent og souschef Pernille Hach 

Formål: At gøre kontaktpersonen og deres stedfortrædere bedre rustet til varetagelse af deres rolle og give dem nogle redskaber dertil

Følgende emner vil blive taget op:

Hvordan er kontaktpersonen rolle i relation til de ansatte og menighedsrådet,

hvad er det nu lige man skal nå henover året som kontaktperson, personalepolitik,

Personalehåndbog, ansættelsesretlige problemstillinger og konflikter.

Pris: Hele arrangementet koster 300 kr. og inkluderer kursusmateriale, kaffe og to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

Bindende tilmelding senest 23. januar til foreningens kasserer Finn  Poulsen, Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf.  2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com 

Antal deltagere:  min 10  -  max. 80 på kurset.

Se pdf