Møder og kurser
Luthersk teologi og bekendelsesskrifterne set i moderne perspektiv

KOLLOKVIUM for præster

Onsdag d. 31. august kl. 11 – 14 i Sankt Knuds salen ved Odense Domkirke

Tilmelding her

Luthersk teologi og bekendelsesskrifterne set i moderne perspektiv

De lutherske bekendelsesskrifter kommer fra tid til anden til diskussion. Og det er godt, for det giver en anledning til at spørge, hvad vi ville mangle, hvis ikke vi havde de lutherske bekendelsesskrifter, som orienteringshjælp, og hvad det vil sige at forpligte sig på bestemte bekendelsesskrifter i en tid, hvor Folkekirken også anerkender kirker med en anden bekendelsestradition.

Bo Kristian Holm

Teologien i folkekirken er i dag post-luthersk. Det betyder, at forkyndelse og praksis i folkekirken ofte ikke er i overensstemmelse med folkekirkens lutherske bekendelsesskrifter. I nogle tilfælde ligger forkyndelsen og praksis i positiv forlængelse af de lutherske bekendelsesskrifters teologi. I andre tilfælde går forkyndelse og praksis på tværs af eller står i direkte modsætning til det såkaldte lutherske ’bekendelsesgrundlag’. Det kalder på en samtale om, hvordan præster og lægfolk skal forholde sig til de lutherske bekendelsesskrifter: Er de blevet en hæmsko for at forkynde kristendom i nutiden?

Anders-Christian Jacobsen

Debatten om alles frelse eller dobbelt udgang blussede endnu engang op i begyndelsen af året, og trak med sig en interessant diskussion om hvordan vi forholder os til de lutherske bekendelsesskrifter i dag – er de et uantasteligt grundlag for vores folkekirke, eller er det tid til et opgør med de formuleringer og paragraffer, som mange støder sig på i dag?

Vi har inviteret to dygtige debattører, Bo Kristian Holm, Professor MSO – systematisk teologi AU og Anders-Christian Jacobsen, Professor - Systematisk teologi AU, til at give hver deres indlæg til samtalen, hvorefter det bliver vores tur til at tage del i den.

Anders-Christian Jacobsen, Professor - Systematisk teologi AU

Bo Kristian Holm, Professor MSO – systematisk teologi AU