Møder og kurser
Obligatorisk introkursus for nyansatte

Obligatorisk introkursus for nyansatte

Torsdag den 3. december er der obligatorisk introkursus for nyansatte Folkekirken i Fyens, Haderslev, Ribe stifter.

Kurset holdes i Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding

Kurset er overtegnet, og der er lukket for tilmelding

​Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.
Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste å̊r forud for kurset.

 

Næste introkursus forventes udbudt i foråret 2021.

PROGRAMMET for dagen er:

Kl. 08.30 –   08.45 Kaffe og rundstykker

Kl. 08.45 –   09.10 Velkomst, praktiske oplysninger og præsentationsrunde

Kl. 09.10 –   09.50 Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke v/provst i Assens provsti Ole Hyldegaard Hansen

Kl. 09.50 –   10.00 Pause

Kl. 10.00 –   10.40 Folkekirkens opbygning og ”Hvor kommer pengene fra?” v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift og stiftsfuldmægtig Sanne Fonnesbæk, Fyens Stift

Kl. 10.40 –   10.50 Pause

Kl. 10.50 –   11.20 Folkekirkens opbygning og ”Hvor kommer pengene fra?” (fortsat)

Kl. 11.20 –   11.30 Pause

Kl. 11.30 –   12.30 Sognet som en del af en sammenhæng v/provst Lise Hindsholm, Varde provsti

Kl. 12.30 –   13.10 Frokost

Kl. 13.10      Vi går over i Harte Kirke

Kl. 13.15 –   14.05 Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser v/sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen, Åstrup-Vonsbæk 

Kl. 14.05 – 14.25 Tilbage til sognegården og pause

Kl. 14.25 – 15.30 Folkekirken som vores fælles arbejdsplads

v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift, og stiftsfuldmægtig Sanne Fonnesbæk Fyens Stift

Kl. 15.30 – 15.45 Pause

Kl. 15.45 – 17.00 Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (fortsat)

Kl. 17.00 – 17.30 Udfyldelse af evalueringsskema og afslutning med sandwich

(Programmet er foreløbigt – små ændringer kan forekomme i løbet af dagen)

Nederst på formularen