Møder og kurser
Temadag: Hvad skal vi med folkekirken i dag?

Temadag om folkekirken i dag

Lørdag den 28. marts 2020 kl. 09.30 – 16 
På Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Kirken er en del af samfundet. Og når samfundet forandrer sig, ændrer det rammerne for kirkens arbejde og den måde vi er kirke på. Derfor er det vigtigt at se og forstå de strømninger, der gør sig gældende i samfundsudviklingen. 

Hvordan tænker man f.eks. politisk om landområderne; Hvilke institutioner er afgørende for en landsby og for at den kan fungere? Hvilke konsekvenser har det for et lokalsamfund, når skolen lukker og børnene skal flyttes til nabobyen? Hvordan planlægger man et nyt byområde, når tilstrømningen af tilflyttere kræver nye boligområder? Og hvordan skal kirken forholde sig til forandringerne, når vi ønsker at være en kirke, der er til stede dér, hvor mennesker er? og hvad med de steder hvor mange flytter fra?

Temadagen vil byde på en paneldebat ledet af Biskop Tine Lindhardt samt oplæg fra bl.a.

Tonni Hansen, Borgmester i Langelands kommune

Esben Fog, der i mange år har været byplanlægger i Odense Kommune og

Yvonne Alstrup, der har været tovholder på projektet: ”Kirken på landet”

Hver især vil de byde ind med deres erfaringer og bud på samfundsudviklingen og ikke mindst kirkens rolle som den ser ud på Fyn i 2020.

Program

 9.30 – 10.00 Kaffe og rundstykker

10.00 – 10.15 Velkomst og introduktion

10.15 – 11.00 Landet – politiker, borgmester Tonni Randy Hansen

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Byen – byplanlægger, Esben Fog

12.00 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.45 Kirken i samfundet + gruppedrøftelse – Yvonne Alstrup

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Paneldebat: Hvordan påvirker samfundets strukturer den måde vi er kirke på

15.45  Opsamling og afslutning

Pris: Hele arrangementet koster 700 kr. og inkluderer morgenkaffe m/rundstykke, Frokost med en 1 øl eller vand og eftermiddagskaffe med kage. 
Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest 4. februar til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings kasserer Finn Poulsen, Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158 – mail: fsmfyn@gmail.com

Begrænset antal deltagere: max. 100 på kurset.