Møder og kurser
Temadag om demens

Når musikken bliver uundværlig

Temadag for organister og præster

- Gudstjeneste og andagter med mennesker med demens i musikalsk belysning

Dato: Torsdag den 26. maj 2016 kl. 9.30 – 14.30

Sted: Dalum sognegård, Dalumvej 112B, 5250 Odense SV

Pris: 100 kr. som betales fra kirkekassen til Fyens stift konto: 0216- 4069053580  

Tilmelding: Til Fyens Stift kmfyn@km.dk senest torsdag den 19. maj 2016.

Antal: 26 deltagere 

Program: 

9.309.45      

Ankomst – stå-kaffe med et rundstykke + velkomst

9.45 – 10.30    

Demenssygeplejerske Lone Vasegård: Intro til de almindeligste demensformer

10.35 – 12.30  

Oplæg ved Lektor i musikpædagogik Anne-Mette Riis og organist og musikterapeut Hugo Jensen omkring ”Salmer og andagt med demensramte”.
Tisrammen for spørgsmål planlægges af oplægsholderne.

  • Anne-Mette Riis: På baggrund blandt andet af de sidste 5 års arbejde på forskellige plejehjem og et langt arbejdsliv med musikalsk formidling reflekteres over grundparametre for samværet med demensramte, - herunder rammer og ritualer, sansestimuli, samarbejde med personale, valg af salmer og hvordan agerer, synger og taler vi med henblik på at skabe nærvær?
  • Hugo Jensen: På baggrund af erfaringer ud fra sit musikterapeutiske arbejde med demensramte reflekteres der over det at være kirke med demensramte.     

12.30 – 13.15  

Frokost

13.15 – 14.30  

Konkret inspiration til andagt og gudstjeneste ved Anne-Mette Riis og Hugo Jensen. 

14.30

AfgangAnne-Mette Riis

Hugo Jensen