Møder og kurser
Teologisk Salon. Nadveren

Teologisk Salon

Marianne Juel Maagaard, præst i Himmelev sogn lægger op til samtale om at forny nadverritualet

Tid: Tirsdag d. 4. februar 2020

Sted: Bispeboligen, Klaregade 17, Odense

Tilmelding klik her 

Nadveren er en skelsættende begivenhed i gudstjenesten, men sætter den også skel på andre måder – f.eks. i menigheden? Og hvordan kan vi i så fald ved hjælp af ritualet imødekomme eller overskride det skel? 

Det var bl.a. den overvejelse, der satte gang i et større arbejde for præster og menighedsråd i Himmelev sogn med at forny nadverritualet. 

Læs om de øvrige teologiske saloner her og her

Vær med, når vi åbner op for inspirerende teologiske saloner i bispeboligen

Vi vil gerne fremme den teologiske samtale og skabe et åbent rum, hvor det ikke gælder om at nå til enighed, men om at mødes med kolleger og bringe sin teologi i spil. 

 

Salonerne er et samtalerum - et sted vi kan tale om de temaer og dilemmaer som vi møder i folkekirkens liv og hverdag. Hver gang vi mødes, vil en oplægsholder sætte gang i samtalen med et kort foredrag om et (evigt) aktuelt emne. Derefter får vi lidt at spise og drikke, og så slipper vi samtalen løs.