Møder og kurser
Teologisk Salon. "Skam" - teologisk betragtet

Teologisk Salon 

Mikkel Gabriel Christoffersen lægger op til en samtale om ”Skam - teologisk betragtet”

Tid: Torsdag d. 14. november

Sted: Bispeboligen, Klaregade 17, Odense

Tilmelding til Hanne Uhre Hansen HUH@KM.DK

Skyld og tilgivelse - skam og …? Kirken tilgiver synd og skyld; men 
hvordan omgås kirken med skammen? Hører skammen kun andre 
kulturer til, eller findes den også hos os? Hvordan erfarer vi skammen 
i dag? Og skal skammen overvindes, eller skal vi lære at leve med 
skammen - mellem skamløshed og skamfuldhed? 

Læs om de øvrige teologiske saloner her og her

Vær med, når vi åbner op for inspirerende teologiske saloner i bispeboligen

Vi vil gerne fremme den teologiske samtale og skabe et åbent rum, hvor det ikke gælder om at nå til enighed, men om at mødes med kolleger og bringe sin teologi i spil. 

 

Salonerne er et samtalerum - et sted vi kan tale om de temaer og dilemmaer som vi møder i folkekirkens liv og hverdag. Hver gang vi mødes, vil en oplægsholder sætte gang i samtalen med et kort foredrag om et (evigt) aktuelt emne. Derefter får vi lidt at spise og drikke, og så slipper vi samtalen løs.