Møder og kurser
Valgkursus (Den nye lov om valg til menighedsråd)

Valgkursus/Workshop (Den nye valglov)

Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00 - 21.00 
i Middelfart kirke, Algade 5-7, Middelfart

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00 
i Fredens kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00 
i Fredens kirke, Glarmestervej 8, 5700 Svendborg

Underviser: Landsforeningen af Menighedsråd

Hvordan bærer vi os ad, hvad er vores ret og hvad er vores pligt!

Underviserne vil give os inspiration og en grundig gennemgang af regler og 
procedurer.

Pris: inkl. kaffebord 100,00 kr. Beløbet kan betales over kirkekassen. 

Bindende tilmelding til Fyens Stifts menighedsrådsforenings kasserer Finn Poulsen, 
Strømøvænget 16, 5500 Middelfart, tlf. 2342 2158, fsmfyn@gmail.com
senest 1. februar 2020.