Møder og kurser
WORKSHOP: Sjælesorg for børn og unge, der er ramt af sorg og krise
WORKSHOP:

Sjælesorg for børn og unge, der er ramt af sorg og krise

Onsdag d. 9. marts kl. 10.00 – 12.30 i Skt. Knudssalen v. Odense Domkirke

Forskning og erfaring viser, at børn og unge afhængig af alder og modenhed tumler med mange eksistentielle og åndelige tanker, følelser og overvejelser. Studier viser desværre også at en del børn og unge og føler sig alene med deres tanker, erfaringer og følelser.

Vi vil i kirken møde mange af disse børn og unge til minikonfirmand, konfirmandundervisning, skole-kirkeaktiviteter, kor m.m. samt i forbindelse med bisættelse og begravelse. Men hvordan møder vi disse børn og unge på den bedste måde? Hvad er sjælesorg til børn og unge, og ikke mindst: hvordan kan vi yde sjælesorg til børn og unge?

Denne workshop vil prøve at besvare disse spørgsmål. Børn og unges åndelige udviklingsstadier vil blive gennemgået ud fra et religionspsykologisk perspektiv og der vil blive tid til at drøfte, hvordan vi kan skabe en anerkendende dialog med børn og unge omkring åndelige og eksistentielle spørgsmål. Der vil undervejs blive inddraget konkrete eksempler fra sjælesørgeriske samtaler med børn og unge. Ligeledes vil deltagernes egne erfaringer blive sat i spil.

Workshoppen er henvendt til præster, kirke-kulturmedarbejdere og andet kirkepersonale, der arbejder med børn og unge i kirken.

Tilmeld dig ved at klikke her

Workshoppen bliver ledet af Hospitalspræst i Palliativt team Fyn og i Børne-og Unge Palliativt team Elisabeth Rokkjær Hammer, Master i Sjælesorg, Sorggruppeleder og uddannelse i Narrativ Traumeterapi.