Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Engageret graver med høje kvalitetskrav til Sejling og Sinding sogne, Silkeborg Provsti

Menighedsrådet søger en struktureret og engageret graver med ansvar for at kirkegården ser indbydende ud og bidrager til at gøre borgernes møde med kirken nærværende og vedkommende.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på godt arbejdsmiljø og fællesskab beliggende lige uden for Silkeborg by i naturskønt område.
 • Fleksible arbejdstider med plads til selvstændig prioritering og planlægning på to kirkegårde med moderne maskinpark, der løbende opdateres.
 • En arbejdsplads der lægger vægt på både tradition og fornyelse.
 • Relevant kompetenceudvikling for vores ansatte
 • Dygtige og engagerede kolleger, der vægter et godt samarbejde og højt humør.
 • Automatisk ringning ved begge kirker.

Stillingens indhold:

 • Daglig drift af kirkegårdene i Sejling og Sinding, herunder ansvar for renhold og vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegårdshave.
 • Varetagelse af gravstedsadministration og kontakten til kirkegårdens brugere.
 • Arbejdstilrettelægning for gravermedhjælper
 • Praktisk kirketjeneste i forbindelse med gudstjenester og andre aktiviteter. Der er gudstjeneste ca. 2 søndage om måneden + visse helligdage. Herudover i alt ca. 15 begravelser/bisættelser og vielser årligt.
 • Tilsyn med og renholdelse af sognehus og kirkegårdenes bygninger.

Din profil:

 • Du har erfaring og uddannelse inden for det grønne område – gerne med erfaring fra arbejde på kirkegårde.
 • Du arbejder selvstændigt, er god til at planlægge din tid og kan være fleksibel i forhold til arbejdstid og opgaver.
 • Du er fortrolig med IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer
 • Du kan udvikle kirkegården på driftsøkonomisk vis og sikre den bedste betjening af kirkegårdens brugere
 • Du er en engageret og loyal medarbejder, som er interesseret i kirken og dens liv – og lægger vægt på at være graver for begge sogne og alle de gæster, der kommer til vores kirker og kirkegårde.
 • Du har lyst til at indgå i et konstruktivt og fleksibelt samarbejde med kolleger og menighedsråd.
 • Har gyldigt kørekort B og egen bil til rådighed

Løn og overenskomst
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen for ikke-faglærte aftales indenfor intervallet 330.381 kr. – 394.347 kr. Mindstelønnen er årligt 330.381 kr. årligt.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193 kr.

Årslønnen for faglærte gartnere aftales indenfor intervallet 321.916 kr. – 410.442 kr. (nutidskroner). Mindstelønnen er årligt kr. 338.012 kr.

Alle beløb er opgivet i nutidskroner pr. 1.4.24

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsessamtaler
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Om os:
Sejling og Sinding sogne har ca. 1600 indbyggere. Sognet er kendetegnet ved et aktivt landsby- og foreningsliv, som kirken også er en del af. Sejling og Sinding ligger i det nordlige Silkeborg, naturskønt ude på landet.

Nærmere oplysninger om sognene kan ses på: Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding | Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding (kragelundkirke.dk)

Ring og hør nærmere om stillingen hos Mette Glowienka, sognepræst og kontaktperson tlf.: 86 85 50 24 eller Karen L. Madsen, formand for menighedsrådet, tlf.: 29 84 60 95.

Ansøgning med relevante bilag sendes via QuickApply-knappen "Ansøg" her: Engageret graver med høje kvalitetskrav til Sejling og Sinding sogne, Silkeborg Provsti | Jobannonce | Jobindex