Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ledende kirkemusiker søges til Kirken i Hinnerup

Kirken i Hinnerup er præget af stor aktivitet, rummelighed, innovation, tværfaglighed og fællesskab om opgavernes løsning.

Menighedsrådet sætter rammerne for kirkens aktiviteter, mens de ansatte har stor frihed til at udfylde dem.

En af sognepræsterne er daglig leder. Derudover er der en kontorleder og en ledende graver. Som noget nyt opretter vi en stilling som ledende kirkemusiker som også har ansvar for koordinationen af kirkens liv og vækst.

Opgaver:

  • Kirkemusikalske opgaver i forbindelse gudstjenester og kirkelige
  • Koordination af alle aktiviteter vedr. kirkens liv og vækst.
  • Støtte til udførelse af aktiviteter vedr. kirkens liv og vækst (herunder undervisning, diakoni, kor og mødevirksomhed).
  • Nærmeste foresatte for andre kirkemusikere (herunder kirkesangere) og kirke- og kulturmedarbejdere.
  • Deltagelse i ledelsesteam (sammen med daglig leder, kontorleder og ledende graver).

Profil

  • Erfaren kirkemusiker (orgel, klaver, sang, korledelse).
  • Erfaring med ledelse samt evne og vilje til at arbejde i
  • Respekt og forståelse for vores
  • Forståelse og dedikation for kirken og det kristne

Stillingen er på fuld tid.

Forventet ansættelse: 1. december 2019

 

Ansøgningsfrist: Søndag d. 6 oktober 2019

Kontakt: Kjeld B. Nielsen, daglig leder (tlf. 6111 1235)

Ansøgning til: 8067fortrolig@sogn.dk mkr. Ledende kirkemusiker

Ansættelse sker ved Hinnerup Menighedsråd.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.