Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

FOLDING MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2020
Stillingen som graver ved Folding Kirke, Folding Sogn er ledig pr. 1.8. 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger rengøring af kirken og gr...

Kirkesanger ved Tapdrup Kirke

TAPDRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. jul. 2020
Kirkesanger ved Tapdrup Kirke   En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. september 2020. Stillingen er en delestilling mellem to kirkesangere med gensidig vikarforpligtigelse.   Stillingen er på ca. 176 timer pr. år.   Stillingen indebærer kordegnfunktion og sang i forbindelse med ...

Kirketjenervikar

Bramming Sogns Menighedsråd, Bramming, | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2020
En stilling som kirketjenervikar ved Bramming Sogns er ledig til besættelse pr. 1. august 2020. Stillingen er på ca. 8 timer pr. uge til rengøring, samt afløsning af kirketjeneren i ferier og friweekender. Den faste rengøring af administrationsbygningen kan aftales fordelt på 3 dage om ugen.   Afløs...
LYDERSLEV og Frøslev kirker | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2020
En stilling som gravermedhjælper ved Lyderslev og Frøslev Kirkegårde, Lyderslev-Frøslev sogne er ledig pr. 1, august 2020 eller hurtigst muligt.   Stillingen er på 1.300 timer pr. år, svarende til 30 timer om ugen fra 1. marts til 1. december.   Arbejdsopgaverne er:   Renholdelse af gravpladser og ...

Sognemedhjælperr

Tersløse Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. jul. 2020
Sognemedhjælper/kirke og kuklturmedarbejder En Stilling som sognemedhjælper/ kirke og kulturmedarbejder ved Tersløse, Skellebjerg og Niløse Pastorat, Holbergsvej 82, 4293 Dianalund, er ledig til besættelse snarest mulig. Stillingen er 30 timer pr. uge. Stillingen omfatter følgende opgaver: -Konfirma...

Kirkesanger søges

ASPERUP KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 7. jul. 2020
En stilling som kirkesanger ved Asperup og Roerslev Kirker, Asperup-Roerslev Pastorat (Middelfart Provsti) er ledig og ønskes besat 1. september 2020 eller tidligere. Stillingen er på 16 timer pr. uge og kan evt. deles mellem to personer. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Synge ved guds...

Nr. Bjert kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder i en nyoprettet stilling til besættelse 1. september 2020.

Nr Bjert Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 7. jul. 2020
Nr. Bjert kirke ligger på en bakketop, og det er her, vi ønsker at være: synlig midt i det hele. Vi er et forstadssogn 5 km fra Kolding centrum på ca. 5.221 indbyggere med stor vækst. Sognet slutter godt op om gudstjenesterne. Ca. 18.000 mennesker kommer igennem kirken om året til forskellige aktivi...

Kirketjener i Gauerslund Sogn

GAUERSLUND SOGN | Ansøgningsfrist: 8. jul. 2020
Stilling som kirketjener i Gauerslund Sogn pr. 1. august 2020 eller efter aftale   Stillingen er på 19 timer pr. uge.   Information om sognet: Gauerslund Sogn ligger mellem Vejle og Fredericia. Der er to kirker: Gauerslund Kirke fra 1200-tallet og Brejning Kirke fra 1967. Endvidere er der et sogne...

Kirkesanger søges

Mygind Kirke | Ansøgningsfrist: 9. jul. 2020
Ådalens pastoret søger en kirkesanger primært til Mygind, Karlby og Skørring Kirker. Timetallet er ca. 4 timer pr. uge - 200 timer pr. år. Lønnen udgør ca. kr. 40.000 årligt, incl. rådighedstillæg.  Tjenester er søndags højmesse, aftensgudstjenster samt familie- og børnegudstjenester på hverdage. Lø...

Kirketjener søges til deltidsstilling i Sct. Clemens Kirke, Randers

SCT CLEMENS KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. jul. 2020
Kirketjener søges til deltidsstilling i Sct. Clemens Kirke, Randers, pr. 1. september 2020 Vores kirketjener på deltid har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en kirketjener på deltid (25 timer) pr 1. september 2020 til et afvekslende og udadvendt job med rigtig mange arbejdsfunktioner, som de t...

Grøn sommerfugl

LUNDTOFTE MENIGHEDSRÅD C/O LUNDTOFTE KI | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
Lundtofte Menighedsråd søger en gartner/gartneriarbejder til ansættelse i perioden 1. august til 31. december 2020. Stillingen er tilknyttet Lundtofte Kirkegård og består primært af hækkeklipning og ukrudtslugning af gravsteder og udenomsarealer. Herudover begravelser og urnenedsættelser over året o...

Organist ved Vesterborg, Landet og Ryde kirker

LANDET-RYDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
Organist ved Vesterborg, Landet og Ryde kirker Ønskes besat 01.08.2020 eller snarest derefter   Årligt timetal: 670 Gudstjenester: 104 Begravelser: 30 Vielser: 10   Beskrivelse af sogn og orgel: Der er gennemsnitligt 2 gudstjenester om ugen, som fordeles mellem pastoratets 3 kirker. Se evt. hjemmesi...

Gravermedhjælper ved Skårup Kirke

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
En stilling som gravermedhjælper ved Skårup Kirkegård i Skårup sogn er ledig pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 15.12.2020 (vinterhjemsendelse). Der vil være mulighed for genansætt...

GENOPSLAG

NYKØBING MORS KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
Kordegneassistent, Nykøbing Mors Sogn  Nykøbing Mors Kirke har en ledig stilling som kordegneassistent på 32 timer. Stillingen ønskes besat pr. 17. august 2020 eller snarest derefter.  Vi søger en positiv og energisk person, som har lyst til, i samarbejde med vores kordegn, at medvirke til at vi har...

Graver til Dragør Kirkegård

DRAGØR KIRKE | Ansøgningsfrist: 12. jul. 2020
Stillingen som graver ved Dragør Kirke er ledig snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Menighedsrådet har med bistand fra en landskabsarkitekt fået udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Denne plan skal i de kommende år iværksættes i samarbejde mellem Menighedsrådet og kirkegården. P...

Organist ved Øster Starup Sogn

Øster Starup Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 12. jul. 2020
En stilling som organist ved Øster Starup Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 11 timer gennemsnitligt pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Musikalsk ledsagelse ved gudtjenester og kirkelige handlinger Musikalske ind...

Kordegn

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. jul. 2020
En stilling som kordegn ved Ballerup Sogn er ledig pr. 0109 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Kordegnen skal varetage følgende opgaver:   Daglige ledelsesopgaver Personregistrering Planlægning og bemanding af kirkelige handlinger, herunder vikardækning Hovedansvar for betjening af kirkekon...

Gerontopædagogosik konsulent

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 13. jul. 2020
Gerontopædagogisk konsulent søges til Helsingør Stift    En nyoprettet midlertidig deltidsstilling som gerontopædagogisk konsulent – konsulent for udvikling af folkekirkens arbejde blandt ældre i Helsingør Stift – er ledig fra 15. august til udgangen af juni 2023.  Den gennemsnitlige ugentlige arbej...

Graver

Høve Kirke | Ansøgningsfrist: 14. jul. 2020
Graver til Høve pastorat   Stillingen som graver ved Flakkebjerg, Fårdrup, Høve og Skørpinge kirker, Slagelse provsti, er ledig til besættelse den 01.08.2020 eller hurtigst muligt. Vil du være graver på landet? Her venter en arbejdsplads med 4 smukke gamle kirker og kirkegårde og et alsidigt arbejde...

Organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker

Thorsager Kirke / Kirkegård | Ansøgningsfrist: 14. jul. 2020
Stillingen som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse 1.september 2020 eller senere. Vi søger en PO- eller KMOK- organist og stillingen er på 20 timer pr. uge. Organisten skal varetage flg. opgaver: - Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger - Lede Thors...

Egebæksvang Kirke søger organist

EGEBÆKSVANG KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Egebæksvang Sogn Strandvejen 336 D – 3060 Espergærde Egebæksvang Kirke søger organist Da vores organist stopper, søger vi en organist til ansættelse den 1. september 2020 Vi søger en person, som vil indgå og deltage i fællesskabet og samarbejdet mellem ansatte, præster, frivillige og menighedsrådet ...

Kirketjener til Bov Sogn, Aabenraa Provsti i Haderslev Stift

Bov sogn - menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Vi søger 1 kirketjener på 12 timer ugentligt med tiltrædelse 1. september 2020. For at komme i betragtning skal du have gode evner til at samarbejde og en stor lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkens samlede virke i sognet, sammen med menighedsrådet, kirkens og kirkegårdenes øvrige medarbejdere...

Kirketjener ved Brønderslev Kirke og Sognegård

BRØNDERSLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Vi søger en kirketjener (30 t/uge) som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. Brønderslev kirke er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet er lyst og åbent og danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, beg...

Organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker

ANSAGER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. jul. 2020
Organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker     En stilling som organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker er ledig til besættelse  1.1.2021 eller tidligere.   Stillingen er på 30 timer pr. uge Opgaver: At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker, samt ved...

Graver søges

Marstal Kirkegård og Ærø Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 17. jul. 2020
Graver   Stillingen som graver ved Marstal kirkegård og kirkergårdene på Ærø, er ledig pr. 1. sep 2020.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   Graver ved Marstal Kirkegård være medansvarlig for øvrige kirkegårdes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. koordin...

Organist på deltid

Redsted-Hvidbjerg sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. jul. 2020
Deltidsansat organist søges: En stilling som deltidsansat organist i Sydvestmors pastorat er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen er på deltid og aflønningen sker efter gældende overenskomst.   Organistens kerneopgaver: Musikledsagelse ved Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre ar...

Emdrup Kirke søger korleder for spirekoret

EMDRUP SOGNS MENIGHEDSR EMDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 24. jul. 2020
  Stillingen er på 4 timer pr. uge. Arbejdstiden er varierende fra uge til uge.Dine arbejdsopgaver vil være: - Ledelse af Emdrup Kirkes spirekor for børn i 0.-2. klasse. De øver torsdag kl. 16.30-17.15 - Forberedelse af korprøver, koradministration, forældrekontakt, social kontakt med kormedlemmerne...

Kirke- og kulturmedarbejder til et spændende kirkemiljø i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk kirke | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
Sejs-Svejbæk kirke er en kirke, som ønsker at række ud til alle de mennesker, som bor i sognet. Sognet danner forstad til Silkeborg, men adskilt fra byen af skov. Det ligger i et naturskønt område, alligevel tæt ved Silkeborg – motorvejen. Der er stor befolkningstilvækst. Dermed finder der en krafti...

Gravermedhjælper til Skorup-Tvilum Sogn, Silkeborg Provsti

Skorup -Tvilum Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
Vil du være vores nye gravermedhjælper? Vi tilbyder en stilling på 30 timer om ugen i gennemsnit. Det ugentlige timetal kan variere en del henover året. Stillingen indeholder kirketjeneste ved både Skorup og Tvilum Kirker og deles med graveren, hvor I hver har tjenester ca. hver anden weekend. Din p...

Overenskomstansat sognepræst i Skovlunde Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skovlunde Pastorat i Helsingør Stift er ledig.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 50 % er finansieret af lokale midler. Den del af stillingen, der er lokalfinansieret, er oprettet som en børne- og ungd...

Sognepræst i Værløse-Haveskov Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
En stilling som sognepræst i Værløse-Hareskov Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. august 2020.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   De...

Organist /kirkemusiker søges

KERTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
En stilling som organist ved Orte kirke og Kerte kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 med mulighed for tidligere tiltrædelse. Samtidig opslås en stilling som Kirke- og kulturmedarbejder med 4 timer pr. uge – se separat stillingsopslag. De to stillinger kan evt. besætte...

Kirke- og kulturmedarbejder søges

KERTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Orte kirke og Kerte kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 med mulighed for tidligere tiltrædelse. Samtidig opslås en stilling som organist med 10 timer pr. uge – se separat stillingsopslag. De to stillinger kan evt. besætt...

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

Tversted Kirke og Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter...

Kirketjener til Gadstrup kirke

GADSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2020
Kirketjener til Gadstrup kirke En stilling som kirketjener ved Gadstrup kirke er ledig pr. 1.9. 2020. Stillingen er på 770 timer årligt. (Der kan evt. suppleres med flere timer til diverse.)  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:   Praktisk Kirketjeneste søndage og helligdage samt enkelte h...

Graver søges til Torslev og Ø. Svenstrup kirker

TORSLEV KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2020
Torslev/Ø Svenstrup kirkers menighedsråd søger en graver. Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. august 2020 eller efter aftale. Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen i samarbejde med vores gravere ved Lerup, Tranum og Koldmose kirker kan ...

Barselsvikar til børnekor

FLY KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. aug. 2020
Genopslag - Barselsvikar til børnekor – 2 timer pr. uge Efter sommerferien 10. august 2020 søger vi en dygtig vikar til vores børnekirkekor på Vestfjendsskolen i Vridsted. Vikariatet udløber til sommerferien 2021. Vi søger en korleder, der – kan smitte børn med sin sangglæde – kan begejstre og skabe...

Torsted Menighedsråd søger graver medhjælper

TORSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2020
En stillingen som gravermedhjælper ved Torsted og Østerhåb Kirkegårde er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge svarende til en årsnorm på 1924 timer. Østerhåb Kirkegård er indviet i 2013 og Torsted Kirkegård er en ældre landsbykirkegård. Kirkegårdene drives med fælle...

Organist til Majbølle-Radsted-Tårs-Vigsnæs Pastorat

MAJBØLLE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2020
I de fire sogne på nordøstlige hjørne af Lolland søger vi en organist til et nydannet pastorat, hvor vi som udgangspunkt afholder to gudstjenester hver søn- og helligdag. Stillingen er på 15 timer om ugen og er ledig pr. 1/10 2020.  Dine primære opgaver: Spille til gudstjenester og kirkelige handli...

Gartnerelev til Thisted Kirkegård

THISTED KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2020
Thisted Kirkegård søger fra januar 2021 en gartnerelev med speciale i grøn plejeteknik. Thisted Vestre Kirkegård er en arbejdsplads med 11 gartnere, 2 sekretærer og 1 kirkegårdsleder. Gartnerne passer 11 hk, fordelt på 3 kirkegårde. Det meste af arbejdsdagen foregår på Thisted Vestre Kirkegård. This...

Sct. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger organist

Sct. Hans Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2020
Sct. Hans sogn i Hjørring søger en dygtig organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet: Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger Leder af vores dygtige pigekor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret...

Kirketjener

Søndermark Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 7. aug. 2020
Kirketjener   Da den ene af vore to kirketjenere går på pension, søger vi en serviceminded og fleksibel kirketjener ved Søndermarkskirken, Søndermark Sogn i Viborg fra den 1. oktober 2020. Stillingen er på 25 timer pr. uge. Din arbejdsdag vil være mangeartet, da der skal løses mange forskellige ar...

Kjellerup og Omegns Valgmenighed søger ny præst

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2020
Kjellerup & Omegns Valgmenighed søger ny præst Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest muligt. Vi er en grundtvigsk valgmenighed i Midtjylland, der søger efter en ny præst til en 75%-stilling. Ansættelse fra 1. november 2020 eller snarest muligt. Se det fulde stillingso...

Jurist til Københavns stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2020
Jurist til Københavns stift ______________________________________________________________________________   Københavns Stift søger en jurist med tiltræden snarest muligt. Stillingen er normeret til 37 timer ugentlig.   Københavns Stift er en administrativ organisation i Folkekirken og beskæftiger 1...

Kirketjener til Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2020
En fuldtids stilling som kirketjener ved i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter. Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger og mange frivillige i et aktivt sogn. Der er gode muligheder for personlig udvikling og for at sætte sit eget præg på arbejdet.  Opga...

Kirketjener ved Skt. Jørgens kirke i Næstved

Skt. Jørgens Kirke | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2020
Kirketjener En stilling som kirketjener ved Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr.1 september 2020 eller hurtigst muligt derefter   Stillingen er på 30 timer pr. uge.   Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:   Forestå alt praktisk arbejde før, under og efter gudstjenes...

Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke

Tiset Kirke | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2020
Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift Vi søger en medarbejder der kan varetage undervisning og kommunikationsopgaver samt andre administrative opgaver. Det er en stilling, hvor der kræves fleksibilitet hen over året. Der er få timer i juni, ju...

Gravermedhjælper søges

Ørting-Falling Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. aug. 2020
              Ørting-Falling menighedsråd søger en gravermedhjælper snarest muligt. Ørting-Falling kirkegårdsteam består af en ledende graver og 5 gravermedhjælpere. Kirkegårdsteamet har ansvar for drift og vedligehold af Ørting, Falling, Hundslund, Torrild og Alrø kirkegårde, samt 3 præstegårdshave...

Kirkesanger søges til Galten Kirke pr. 1.9.2020

GALTEN KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2020
Vi søger en dygtig kirkesanger, som har lyst til at ledsage fællessangen og være en del af teamet omkring gudstjenester og kirkelige handlinger. Galten sogn er en del af Skanderborg Kommune og har ca. 4.300 folkekirkemedlemmer og hører til Skanderborg Provsti. Stillingen er på 389 timer årligt. Galt...