Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

Organist søges til Risskov Kirke

En fuldtidsstilling som organist ved Risskov Kirke er ledig til besættelse 1.oktober eller snarest herefter.

 

Om Risskov Sogn og Kirke:

Risskov er en forstad til Århus. Indbyggertallet ligger på omkring 7200, heraf ca. 5800 folkekirkemedlemmer, og sognet vil vokse i de kommende år. Risskov Kirke med tilhørende sognegård og kirkegård er placeret på Solbakken med en flot udsigt over Århus bugt mod Djursland. Der er god interesse for og opbakning til kirkens gudstjenester og brede vifte af møder og arrangementer, herunder koncerter og musikgudstjenester. Der er ansat 2,5 præster ved kirken. Kirken har et kompetent kor.

Om orgel:

Risskov kirkes orgel er bygget af Marcussen og søn i 1978. Det har 31 registre fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. 4 x 2000 setzerkombinationer. 4 registraturer.

Samspillet med rummets fine akustik gør det muligt at spille så godt som alle stilarter på instrumentet.

 

 

Organistens primære arbejdsopgaver er:

 

 • at forberede og spille til gudstjenester, kirkelige handlinger og plejehjemsandagter samarbejde med den pågældende præst.
 • at lede og udvikle kirkens kor
 • at planlægge og afholde koncerter – samt i i fællesskab med stedets præster udvikle musikgudstjenester, hvor andre musikalske genrer end den klassiske kan komme på tale
 • efter nærmere aftale at medvirke ved konfirmandundervisning, minikonfirmander og sognets forskellige arrangementer.     

 

Menighedsrådet har følgende forventninger til ny organist:

 • musikfagligt højt kvalificeret og ambitiøs inden for den klassiske musik
 • lyst til også at udøve og inddrage eksempelvis rytmisk musik
 • forståelse for og indlevelse i kirkeårets rytme og gudstjenestens liturgi
 • imødekommenhed og åbenhed i samarbejdet med kirkens præster, øvrige ansatte, menighedsråd og sognets borgere
 • flair for administrative opgaver og planlægning af korets arbejde
 • ønsker at styrke glæden ved sang og musik hos børn og voksne.              
 • lyst til at udvikle og udforske musikken, så den understøtter kirkens forkyndelse og sognets aktiviteter

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

  

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillæg 23.217,10 kr. årligt. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Rie Vestergaard: risskovmr@gmail.com, eller kontaktperson Knud Moos: knudmoos@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8124fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6.september 2019 kl. 18.00

Prøvespil og samtaler med udvalgte kandidater forventes at finde sted i uge 38, den 17/9 og den 18/9

Ansøgere, der indkaldes til samtale, udarbejder et kort notat med overvejelser over temaet ” musikken i kirken – kirken i musikken”.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Læs om Risskov Kirke og Sogn på https://www.risskovkirke.dk/