Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Ulkebøl Pastorat

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ulkebøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig pr. 1. november 2019.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen vil efter ca. tre år kunne omdannes til en tjenestemandsstilling

Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Bjørnemosen 1, Ulkebøl, 6400 Sønderborg Boligbidraget for boligen er pt. 4.825,22 kr. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive ny vurderet.

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Ansøgningen kan ligeledes sendes som sikker post fra www.borger.dk.