Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver og kirketjener

Stillingen som graver og kirketjener ved Løvel Kirke, Løvel Sogn er ledig pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • Løbende dialog med kirkegårdens brugere
 • Administration
 • Koordinering med sognets øvrige ansatte og menighedsråd
 • Koordinering ifm. ferie med graverne i hhv. Pederstrup og Rødding sogne

 Vi forventer, at du:

 • har interesse i kirkens arbejde
 • er kirkens positive ansigt udadtil ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken
 • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • har flair for planlægning og organisering
 • kan varetage kirkegårdens administration
 • har evne til at møde medmennesker i både glæde og sorg i livet
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd

Ansættelse sker ved Løvel Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Aalborgvej 7A, Løvel, 8830 Tjele

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 291.868,18 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Kontaktperson Bjarne Kristensen på telefonnummer 40470515/mail: bjarne.kristensen@live.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8567fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25/8-2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 37.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.