Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Halskov sogn søger kordegn

Kordegn

Halskov sogn søger kordegn 37 timer ugentlig pr 1. oktober 2019 med mulighed for 32 timer.

 

Ansvarlig, serviceminded og selvstændig kordegn søges med tiltrædelse den 1. oktober 2019 efter snarest derefter. Du skal kunne møde mennesker i både vanskelige og glædelige livssituationer med respekt og støtte. Du skal medvirke til et godt samarbejde mellem ansatte, præster og menighedsråd.

 

KORDEGNEN VARETAGER FØLGENDE OPGAVER.

 • PERSONREGISTRERING
 • DAGLIG ADMINISTATION - HERUNDER
 • REGNSKABSFØRING, BUDGETLÆGNING
 • REGNSKABSOPFØLGNING OG LØNINDBERETNING
 • SEKRETÆR FOR MENIGHEDSRÅDET I DET DAGLIGE OG VED ET MÅNEDLIGT AFTENMØDE
 • VEDLIGEHOLDELSE AF KALENDERSYSTEM OG HJEMMESIDE I SAMARBEJDE MED PRÆST
 • I SAMARBEJDE MED ORGANISTEN AFTALER MED VIKARER FOR DENNE SAMT SANGERE
 • RÅDIGHEDSTJENESTE LØRDAG OG KIRKETJENESTE PÅ SØGNE- OG HELLIGDAGE EFTER AFTALE

 

VI FORVENTER, AT VORES NYE KORDEGN

 

 • ER IMØDEKOMMENDE OG VENLIG
 • KAN FORETAGE SELVSTÆNDIG ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE
  • BESIDDER GODE SAMARBEJDSEVNER
  • HAR GODE IT-KUNDSKABER (TEKSTPROGRAMMER, HJEMMESIDE, KALENDERSYSTEMER M.V.)
  • HAR ERFARING MED REGNSKABSFØRING
   • GODE ENGELSKKUNDSKABER VI TILBYDER
  • EN SPÆNDENDE OG VARIERET STILLING
  • FLEKSIBEL ARBEJDSTID
  • ET GODT KOLLEGIALT SAMARBEJDE (2 PRÆSTER, 1 ORGANIST OG 2 KIRKETJENERE)
  • ET VELFUNGERENDE MENIGHEDSRÅD

 

Ansættelse sker ved Halskov Sogns Menighedsråd beliggende Birkemosevej 20, 4220 Korsør.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 — Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 — Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.foIkekirkenspersonaIe.dk

 

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemgået den obligatoriske kordegneuddannelse, skal det femugers grundlæggende kursus for kordegne, være gennemført senest 2 år efter ansættelsen.

 

Desuden skal de krævede regnskabsmoduler være gennemført- se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.foIkekirkenspersonaIe.dk

 

 

Nuværende tjenestemandsansat kordegn har ved ansættelse ret til at bevare sin tjenestemandsstatus ved direkte overgang til stillingen.

 

Kirkekontoret er åbent tirsdag til fredag fra kl. 10:00-13:00.

 

Stillingen er indplaceret i Iøngruppe 2. årslønnen aftales inden for intervallet 284.389,89 — 376,816.71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Ved rådighedsforpligtelse til stillingen udgør rådighedstillægget årligt 33.740,73 kr. (nutidskroner). De angivne beløb er for en 37 timers stilling.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Der er en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes referencer fra tidligere arbejdssteder samt børneattest.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Birthe Vilhelmsen på tlf. 4258 4856 eller kontaktperson Karin Flittner på telefon 2632 1807.

 

Ansøgningsfristen er den 23. august 2019 kl. 12.00. Ansøgningerne sendes til Halskov Kirke, Birkemosevej 20, 4220 Korsør eller på mail 9070fortrolig@sogn.dk.

 

Der afholdes ansættelses samtaler den 28. august.