Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Genopslag Kordegn

til Torup Sogns Kirkekontor

 

Menighedsrådet ved Torup Sogn søger en kordegn til Torup Sogns

Kirkekontor. Stillingen er en 25 timers stilling fra mandag – fredag.

 

Stillingen ønskes besat 1. november 2019. Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

  • Personregistrering, kirkeligt og civilt
  • Betjening af kirkekontoret
  • Almene administrative opgaver
  • Indgå som daglig leder for vores Kirketjenere, kirkesanger og organister

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomst-ansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegnsuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

 

”Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering”.

 

Vi ønsker os:

  • en medarbejder med erfaring i kontorarbejde og IT på brugerniveau
  • en medarbejder som er i besiddelse af - eller indstillet på at gennemføre og bestå – kordegneuddannelsen
  • en medarbejder der værdsætter et godt samarbejde med kolleger, eksterne samarbejdspartnere og menighedsråd
  • er i stand til at planlægge og sikre et godt overblik over egne og andres opgaver i vores kalender og aktiv system ”Churchdesk”

 

Desuden må du gerne have evner og kompetencer med henblik på kommunikation og talent for at organisere arrangementer og lign.

Torup Sogns kirker har ca. 10.000 indbyggere, der i almindelighed er positive over for kirken Der er et højt aktivitetsniveau, engagerede medarbejdere og et ambitiøst menighedsråd.

Flere oplysninger kan findes på kirkens hjemmeside: www.torupsogn.dk

Du tilbydes gode fysiske og psykiske arbejdsrammer og mulighed for selvstændigt at tilrettelægge arbejdet.

Arbejdssted vil være på kirkekontoret: Sognegården, Søndergade 80, 3390 Hundested

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.390 kr. – 376.817 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 298.610 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner). Aftale om løn indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er ikke kirketjeneste eller regnskab knyttet til stillingen ud over små ad-hoc opagver ved sygdom. Kirketjeneste varetages af andre ansatte og frivillige. Regnskabsfunktionen varetages af vores deltidsansatte regnskabsfører.

 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Menighedsrådsformand Mikael Erthmann, mikael.erthmann@gmail.com

 

Ansøgningen skal være Torup Menighedsråd i hænde senest fredag den 30. august 2019 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i tidsrummet den 9. – 12. september 2019

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Er du interesseret, så send din ansøgning og en til to reference personer pr. e-mail til: 7408fortrolig@sogn.dk

 

 

Venlig hilsen

 

Menighedsrådet
Torup Sogn