Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger ved Blistrup Kirke

Kirkesangeren deltager i alle gudstjenester, kirkelige handlinger samt andagter på plejehjem.

Kirkesangeren må være villig til lejlighedsvis at påtage sig andre opgaver i relation til tjenesten.

Stillingen er normeret til 8 timer pr. uge.

Vi tilbyder:

  • en velfungerende medarbejderstab.
  • et godt arbejdsmiljø i en aktiv kirke.
  • et godt samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.

Vi forventer:

  • at du er indstillet på at indgå i samarbejde med kirkens øvrige personale.
  • at du er imødekommende over for kirkens menighed.

Til ansættelsessamtalen forventer vi prøvesang.

Kirkesangerens løn er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 277.280 kr. – 405.555 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.390 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Stillingens årsnorm er 420 timer.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Vibeke Evald, tlf. 29 84 13 05.

Ansættelsessamtaler finder sted fredag den 6. september 2019 fra kl. 12:00.

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 29. august 2019 kl. 12:00.

 Ansøgning med relevante bilag sendes

e-mail til: 7392fortrolig@sogn.dk

med post til: Blistrup Sogns Menighedsråd, Kirkevej 14 C, 3230 Græsted (mærket, Kirkesanger).