Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 75%. Organisten vil skulle varetage følgende opgaver: • orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger • bistand til kirkens spire-, børne- og voksenkor i forbindelse med korenes optrædener og prøver • orgelspil ved to korte, ugentlige andagter i forbindelse med konfirmationsundervisningen • rådgivning i forbindelse med anskaffelsen af kirkens nye orgel. : Kirken har skaffet financering til et orgel med 15 stemmer og to manualer og regner med at det er klar om ca. to år. • musikledsagelse ifbm. arrangementer i sognegården, herunder foredrag og øvrige sogneaftener

  • deltagelse i kirkens aktivitetsudvalg med henblik på planlægning af koncerter Om Blovstrød Sogn: Blovstrød Sogn er et land-/forstadssogn i smukke omgivelser omtrent 20 km nord for København. Der bor 3.522 indbyggere i sognet, heraf er 2.721 medlemmer af Folkekirken. Kirken nyder en god opbakning i sognet; der er pænt med trofaste kirkegængere og en god kontakt til de nærliggende skoler og børneinstitutioner. Kirken har ansat en underviser til babysalmesang en gang om ugen. Derudover er der til kirken knyttet tre kor: et spirekor for 0.-2. klasse, et børnekor for 3.-5. klasse samt et voksenkor. Disse kor har allerede en korleder, men organisten vil som nævnt ovenfor skulle deltage i arbejdet med korene. Det er i det hele taget menighedsrådets ønske, at den nye organist skal gå aktivt ind i det rige liv, der er omkring kirken. Kirken har følgende ansatte: én fuldtidspræst, én halvtidspræst, én kirkesanger, én korleder, én oldfrue/kirketjener, én graver og én gravermedhjælper. Kirkebygningen, hvoraf den ældste del er fra omkring 1100-tallet, står overfor en snarlig renovation, og i forbindelse hermed skal kirken have et nyt orgel. Kirkens nuværende orgel er et Jensen og Thomsen-orgel på 7 stemmer med ét manual, men en selvstændig Subbas 16'.

Læs mere på blovstrødkirke.dk Vilkår:

Ansættelse af en uddannet organist, der ikke er ansat som tjenestemand, vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS).

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsmedlem Jørgen Jessen på telefon 30 43 64 51 eller sognepræst Kristine Krarup Ravn på 29 91 12 68.

Ansøgningen sendes til: 7449fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 d. 1. september 2019.