Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Asmild kirke, Viborg

En stilling som kirketjener ved Asmild Kirke og Sct. Margrethes Gård i Asmild Sogn i Viborg Domprovsti er ledig pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. 

Stillingen er på 31 timer pr. uge.

Der er ansat to kirketjenere ved Asmild kirke og Sct. Margrethes Gård. Kirketjenerne er i et team med kordegnen, der på skift ca. hver 3. weekend, alene sammen med den tjenestgørende præst sørger for den kirkelige betjening ved højmesser og kirkelige handlinger. Herudover kan der omkring højtiderne forventes en højere frekvens af medvirken. 

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Forberedelse af gudstjenester og kirkelige handling,
 • Manuel ringning med kirkeklokkerne i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Forestå ind- og udgangsbøn.
 • Assisterer ved dåb og nadver.
 • Rengøring af kirken, kirkekontor, graverkontor og kapel, præstekontor og Sct. Magrethes Gård med forhus.
 • Medvirke ved arrangementer i Sct. Margrethes Gård herunder det praktiske med forskellige traktementer både i dag – og aften timer. Arbejdsopgaverne fordeles efter aftale mellem de to kirketjenere.

Asmild Sogn har 6300 indbyggere, 13 ansatte i sognet inklusive 3 præster. Sognet er kendetegnet ved primært at have villakvarterer med en god blanding af både ældre og yngre indbyggere. Der er to folkeskoler i sognet, samt et plejecenter.

Vi forventer:

 • At du er en imødekommende og udadvendt person
 • At du er god til menneskelig kontakt
 • At du er servicemindet
 • At du er fleksibel og har gode samrbejdsevner
 • At du er indstillet på fleksible arbejdstider

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Viborg Domprovsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Asmild Sogns Menighedsråd beliggende Gl. Randersvej 2, 8800 Viborg

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Per Buchholdt Andreasen på telefonnummer 2985 0755/mail pba@km.dk eller kontaktperson Lotte Skyum på telefonnummer 4157 5256. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8615fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 23. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo uge 35.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.