Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Korsanger

Hellerup Kirke, Gentofte Provsti, søger pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter en bas til en ledig stilling i kirkens kor.

Den normale arbejdstid er 8 timer ugentlig, og det årlige timeantal for stillingen er sv.t. 150 tjenester.

Sangeren er ansat af Hellerup Sogns Menighedsråd, men organisten er den direkte foresatte.

Sangeren er forpligtet til at synge kirkens faste repertoire.
Ved ønske om sange udover det faste repertoire kan korsangeren blive pålagt ekstra prøvetid.
Ved Hellerup Kirke er der udover kirkeårets faste begivenheder følgende tilbagevendende begivenheder, hvor korsangeren medvirker: De ni læsninger/julekoncert, en forårs- eller
efterårskoncert, en eller to højskoleeftermiddage og op til to vielsesintroduktionsaftner.
Fast løn månedsvis bagud: kr. 5.774,93.
Hellerup Kirkes kor (SSATBB) består af 6 sangere. Kirkelige handlinger besættes med 2 sangere, der synger i treholdsskift. Overordnet er der vagtpligt hver tredje uge. En friweekend pr. halvår udover den sædvanlige ferie med løn (dog først efter et halvt års ansættelse).
Der er tradition for et godt, kollegialt samarbejde sangerne imellem (stor fleksibilitet og hjælpsomhed) samt et venskabeligt arbejdsmiljø, som vi forventer, at du ønsker at være en del af. Det forudsættes, at du er kontaktbar og holder dig opdateret om tjenester m.m. via mail og tlf. Koret er værdsat for et højt, musikalsk niveau, som du forventes at indtræde i med en velmoduleret og skolet stemme samt gode bladsangsfærdigheder. Ind imellem er der solistiske opgaver, som du skal være klar til at udføre. Du må endvidere være modtagelig for instruktion vedr. stemmens brug og frasering i såvel den flerstemmige musik som i salmesangen. Vi kan til gengæld tilbyde et humoristisk og givende fællesskab med varierede og udfordrende, musikalske indslag (to-tre opgaver hver søndag).
Ansøgningen skal være organisten i hænde senest tirsdag d. 27. august kl. 12.00, og foresyngninger vil finde sted snarest herefter.

Kontakt organist Lene Schuldt Jensen på mail: bothisch@privat.dk med oplysning om evt. sanglig uddannelse, alder, tidligere ansættelser, korerfaring m.m. Telefoniske henvendelser besvares ikke på grund af ferietid, hvilket venligst bedes respekteret.