Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ledig stilling som 70% sognepræst (OA) i Sunds Pastorat, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Sunds-Haderup-Feldborg-Grove-Simmelkær-Ilskov Pastorat med primær tjeneste i Sunds sogn, Herning Nordre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

Der er tale om en stilling med en beskæftigelsesgrad på 70%.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor.

Der er udarbejdet et regulativ for stillingen, der indebærer en forpligtelse til at varetage et konfirmandhold uden for pastoratet, p.t. i Hedeagerkirken.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For nærmere oplysninger omkring sognet henvises til Sunds Sogns hjemmeside:
Sunds Kirke: https://www.sundskirke.dk/

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. Såfremt ansøgninger fremsendes digitalt gøres opmærksom på, at der ikke kan modtages e-post, som indeholder .zip-filer og/eller aktive makro-filer (.docm). Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk

Kontaktoplysninger provst Carsten Hoffmann, Herning Nordre Provsti
Telefon 4036 4236 ∙ E-mail: caho@km.dk                   

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk                 

Opslået:          6. august 2019
Udløber:        26. august 2019