Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemedarbejder

Kirkemedarbejder med sekretæropgaver
 
Til Græse og Sigerslevvester sogne nord for Frederikssund søges en kirke- / kulturmedarbejder med sekretæropgaver. Ansættelsen er på 15 - 20 timer ugentligt. Tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en nyoprettet stilling
 
Vi er en kirke i udvikling og menighedsrådet ønsker, at vores nye kirkemedarbejder skal være med til at udvikle kirkens udadvendte arbejde, herunder kirkens børne- og ungdomsarbejde, samt tage initiativ til nye målgrupper og være fleksibel i forhold til øvrige arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på et konstruktivt og imødekommende samarbejde både fagligt og praktisk.
 
Arbejdsopgaverne kan omfatte: - Medvirke ved børnekor. - Deltage i konfirmand-weekend fredag til søndag en gang årligt samt undervise konfirmander i øvrigt efter aftale med præsten. - Deltage i / evt. forestå mindst én konfirmand-hverdagsaften månedligt samt én månedlig særlig ungdomskirke, f.eks. søndag aften. - Medvirke ved det månedlige sognemøde for sognets ældre beboere, og evt. udbygge med fællesspisning én gang halvårligt. - Etablere og arrangere et antal fælles sangaftener på hverdagsaftener hen over året. - Vedligehold og opdatering af kirkens hjemmeside, anmeldelse til KultuNaut og Sogn.dk - Udarbejde kirkeblad til uddeling i kirkerne, brochurer til sognemøder m.v. - Udarbejde gudstjeneste-programmer i både digital og analog udgave. - Tilse at AV-løsninger i kirke og kirkelade er i orden. - Forefaldende administrative opgaver for præst og menighedsråd.
 
Vores ønsker til dig er:  - at du brænder for kirkens liv og vækst. - at du har erfaring med at arbejde selvstændigt, struktureret og ansvarligt. - at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner. - at du har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre. - at du er idéudvikler og samtidig kan stå for den praktiske gennemførelse.. - at du er fortrolig med digitale platforme og værktøjer.
 
Ansættelse sker ved Græse og Sigerslevvester Sognes Menighedsråd beliggende Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund.
 
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som hhv.
kordegn, sognemedhjælper / kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusikere med det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis  den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære  om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau. Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit  kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr.- 376.816,71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner) Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løn- gruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.609,82 kr. - 426.584,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.828,66 kr. (nutidskroner).  OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner)
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk   Løn samt tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:  Maja Kofoed, personaleansvarlig, tlf. 4731 6693, Grethe Madsen, menighedsrådsformand, tlf. 4731 6756 eller Signe Voldby, sognepræst, tlf. 4731 3046.
 
Ansøgning med relevante bilag sendes til: Græse og Sigerslevvester Sogne, Menighedsrådsformand Grethe Bahne Madsen via mail på 7423fortrolig@sogn.dk. (Fortrolig mailpostkasse)
 
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 6. september
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 19. september
 
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer,  børneattest samt at ansættelse sker med 3 måneders prøvetid.