Ledige præstestillinger i Fyens Stift
Ærø Pastorat i Fyens stift 2021

Ærø Pastorat i Fyens stift 2021

Stillingen som sognepræst i Ærø pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. juli 2021

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her om at være præst i Fyens Stift her

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Udløber: 26.04.2021

Embedsbeskrivelse

Vi søger en præst, der vil indgå i øens præsteteam, være med til at udvikle kirken på Ærø og i øvrigt har lyst til at deltage i øens mangfoldige liv.

Ud over de åbenlyse fordele ved at være en af Danmarks smukkeste øer, udmærker Ærø sig ved at være sammensat af ”indfødte” med stærke traditioner og et stort antal tilflyttere, der har fået øje på den særlige livskvalitet. Her er natur og kultur, koncerter, teaterforening, sportsklubber, et aktivt Folkeuniversitet og biograf – sågar en opera kan øen byde på, hver sommer. Ærøs DNA er samarbejde. I 2012 slog de 6 menighedsråd sig sammen til ét. Det giver en særlig platform for udvikling af kirkelivet med respekt både for den enkelte kirkes traditioner og for øens kirker som 
helhed. Som ø-præst skal man således kunne navigere mellem det nære og lokale kirkeliv og øens kirkeliv som helhed.

Vi holder både af traditionelle højmesser og nytænkende særgudstjenester. Præsterne samarbejder tæt og positivt i et team om alle kirkelivets facetter, og gudstjenesterne fordeles, så man bestræber sig på at tilbyde prædikenfrie søndage – tilsvarende fordeles kirkelige handlinger mellem præsterne. Der er 
årligt to hold konfirmander og et hold minikonfirmander, som præsterne samarbejder om. 

Samarbejdet i præsteteamet giver en helt særlig dynamik i det daglige arbejde og fremmer kreativiteten og kvaliteten. Vi har et rigt kirkeliv med god folkelig opbakning, godt samarbejde med skolerne, bl.a. i form af Folkekirkens Skoletjeneste og med sygehus og plejehjem, hvor præsterne har deres faste gang. Vi vil sætte pris på din fantasi, din lyst til at samarbejde og dit mod til at turde præge og være med til at udvikle kirkelivet.

I Ærø Pastorat er der 5969 indbyggere, hvoraf 4913 er medlemmer af folkekirken. Der er syv smukke kirker med hver sit særpræg og høje kunstneriske værdi. Tre er fra tidlig middelalder, tre er fra 1700-tallet, og en blev bygget i 1894. 

Øen har seks velholdte kirkegårde, og dygtige og engagerede medarbejdere: organister (der leder hhv. et voksen- og et børnekor, der medvirker ved særlige gudstjenester) kirkesangere og kordegne, gravere og medhjælpere. Pastoratet har et velfungerende kirkekontor med en daglig leder med personaleansvar. Se kirkens hjemmeside: ærøkirkeliv.dk.

Præstegården, som du skal bo i ligger i Bregninge og er en smuk trelænget gård på ca. 250 kvadratmeter fra 1870 med højt til loftet, beliggende i naturskønne omgivelser med parklignende forhold, tæt på kirken og med mulighed for at have både høns og får på de 1,5 hektar, som hører til. 
Præstegården vil gennemgå en gennemgribende renovering, hvor du også vil få lov at sætte dit præg. Indtil den er indflytningsklar er der fundet en skøn midlertidig bolig i Søby. Bregninge er en aktiv blomstrende landsby med stor lokal opbakning.

På Ærø.dk kan du læse mere om vores skønne ø. 

Bosætningskonsulent: Joan Lykke Ammersbøll, 63525003, flyttilaeroe@aeroekommune.dk

Kontakt: 
Menighedsrådsformand Kirsten Svane, 51624895, kirstenksvane@gmail.com 
Ø-præst Henny Kvist 28100863, hek@km.dk 
Ø-præst Rikke Dupont 3044 885, rdds@km.dk 
Ø-præst Pia Vandrup 30448083, pva@km.dk

Vi tilbyder gerne en besøgsdag, hvor du får mulighed for at bese kirker, præstebolig, møde kollegaer og hvad der ellers måtte interessere. 
Endvidere henvises til nedenstående link til Fyens Stifts hjemmeside: www.fyensstift.dk